Search
Close this search box.

Zobacz również:

Ekologia i Rynek

LOGO EiREkologia i Rynek to jeden z najbardziej znanych i cenionych magazynów poświęconych tematyce ekobiznesu i ekogospodarki. Przestawiamy i promujemy w nim firmy działające w obszarze związanym m.in z OZE, elekromobilnością, ekożywością czy ogólnie pojętym zrównoważonym rozwojem. Opisujemy ekoinnowacje, produkty i projekty ekologiczne. Bardzo dużo miejsca poświęcamy na eksperckie analizy branżowe oraz na raporty dotyczące m.in. emisji CO2, alternatywnych źródeł energii, redukcji zanieczyszczeń, energetyki odnawialnej czy rewitalizacji środowiska naturalnego. W licznych wywiadach staramy się ukazać sylwetki, które mają niebagatelny wpływ na środowisko. Występujemy czasami w roli animatora działań proekologicznych jak i arbitra pomiędzy zwaśnionymi stronami. Magazyn ukazuje się w formie elektronicznej jak i papierowej (obecnie jest integralną częścią miesięcznika BUSINESS MAGAZINE).

Motto: Ekologia podpowiada firmom, biznes odpowiada za wyzwania ekologów

 

 

Ekorynek TV