Search
Close this search box.

Zobacz również:

Efektywność energetyczna – główny temat oficjalnej wizyty Jego Królewskiej Mości Króla Danii Fryderyka X do Polski

Velux DaniaW dniach 31 stycznia – 2 lutego Jego Królewska Mość Fryderyk X, król Danii, złożył pierwszą oficjalną wizytę handlową w Polsce, podczas której przewodził duńskiej delegacji biznesowej składającej się z 38 firm. Jego Królewska Mość został przyjęty przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a przedstawiciele rządów Polski i Danii wzięli udział w wydarzeniach zorganizowanych w związku z wizytą.Jednym z głównych obszarów zainteresowania podczas kilkudniowej wizyty była efektywność energetyczna, w czterech integralnych sektorach – budownictwie, ciepłownictwie, przemyśle i sektorze elektroenergetycznym.

W marcu tego roku Parlament Europejski będzie głosował nad przyjęciem nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której zatwierdzony tekst zakłada m.in., że od 2030 r. wszystkie nowo wznoszone budynki będą musiały spełniać zerowe -warunki emisji. W przypadku budynków istniejących dyrektywa wymusi wzrost wskaźnika renowacji, który obecnie na poziomie 1% rocznie jest niewystarczający, aby osiągnąć cel neutralności sektorowej do 2050 r. Do 2030 r. państwa członkowskie będą musiały zmniejszyć zużycie energii w budynkach mieszkalnych o co najmniej 16%, a w ciągu najbliższych 5 lat o 20-22%.

Budynki odpowiadają za 37% światowych emisji i stanowią istotny element dążenia Europy do neutralności klimatycznej w roku 2050. Dekarbonizacja tego sektora musi jednak przebiegać równolegle z modernizacją i dekarbonizacją ciepłownictwa i elektroenergetyki, w tym modernizacją i rozbudowę sieci przesyłowych i budowę nowych mocy odnawialnych – powiedział Krisztián Mészáros, Senior Vice President CEE Region w VELUX, we wstępie do dyskusji w ramach Okrągłego Stołu na temat Efektywności Energetycznej.

krisztianmeacuteszaacuteros

Poprawa efektywności energetycznej niesie ze sobą szereg korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, takich jak ograniczenie negatywnego wpływu na pogłębiające się zmiany klimatyczne, poprawa jakości powietrza na zewnątrz, eliminacja problemu ubóstwa energetycznego, zwiększenie komfortu przebywania w budynkach oraz lepszy i lepszy zdrowszy klimat w pomieszczeniu. Ta ostatnia kwestia jest niezwykle istotna, ponieważ w budynkach spędzamy około 90% naszego życia. Ważne jest zatem, aby były to „zdrowe budynki” – przekonywała Aleksandra Stępniak, Menedżer ds. Spraw Publicznych w VELUX Polska podczas Debaty Miejskiej, która odbyła się w ramach wizyty królewskiej.

citiesdebatewithaleksandrastpniak

Co trzeci Polak jest narażony na zagrożenia związane z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak światła dziennego, nadmierny hałas, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura czy wilgoć i grzyb. W Europie problem ten dotyczy niemalże 163 mln osób. Zdrowe budynki to nie tylko komfort i bezpieczeństwo, ale również niższe koszty.

Według szacunków przedstawionych w cyklicznym raporcie przygotowywanym przez Grupę VELUX “Barometr Zdrowych Domów” skumulowane korzyści z inwestowania w renowację i poprawę jakości klimatu wewnątrz pomieszczeń wyniosą dla Polski 17 mld euro do 2050 roku, dzięki oszczędnościom w sektorze opieki zdrowotnej, poprawie stanu zdrowia Polaków i zwiększenia produktywności.

Podczas Grand Finale kończącego intensywne dwa dni wizyty duńskiej delegacji odbyło się uroczyste podpisanie Ramowego Listu Intencyjnego o współpracy w ramach projektu „Champions Park”, mającego na celu promocję i kształtowanie zrównoważonych, efektywnych energetycznie i przyjaznych dla mieszkańców obszarów miejskich. Z ramienia VELUX list został podpisany przez Przemka Pokorskiego, Dyrektora Rynków Polska i Bałtyki.

Na koniec przedstawiciele wszystkich firm biorących udział w wydarzeniu symbolicznym wspólnym zdjęciem poparli deklarację współpracy na rzecz dekarbonizacji.

EiR

 

 

 

Ekorynek TV