Search
Close this search box.

Zobacz również:

Efektywne wykorzystywanie akumulatora trakcyjnego na każdym etapie jego życia – rozwiązania Grupy Renault

Gemra AndrzejDo czego może posłużyć akumulator trakcyjny oprócz napędzania pojazdu elektrycznego? Jaki pomysł ma Grupa Renault na wykorzystanie akumulatorów po zakończeniu ich „życia” w samochodzie elektrycznym?  Na te pytania opowiadał Andrzej Gemra, Ekspert ds. Public Affaires & Elektromobilności, Renault Polska podczas organizowanego przez MOVIDA wydarzenia „Efektywność w gospodarce odpadami i wartość odzysku” skierowanego do dyrektorów, kierowników i menadżerów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Grupa Renault wyznaczyła sobie ambitny cel osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2040 roku. Konieczność przeciwdziałania zmianie klimatu przyczynia się do szybkiego rozwoju elektrycznej mobilności. Grupa Renault zdaje sobie sprawę ze związanych z tym wyzwań, w tym potrzeby optymalizacji i wydłużenia żywotności akumulatorów trakcyjnych.

Należąca do Grupy Renault marka Mobilize opracowuje rozwiązania łączące elektromobilność i inteligentne ładowanie z wtórnym wykorzystaniem akumulatorów do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu możliwe jest generowanie dodatkowej wartości na każdym etapie „życia” akumulatorów trakcyjnych. Koncepcję Grupy Renault podczas wydarzenia „Efektywność w gospodarce odpadami i wartość odzysku” przedstawił Andrzej Gemra, Ekspert ds. Public Affaires & Elektromobilności w Renault Polska.

Pierwszy cykl życia akumulatorów – nie tylko zasilanie pojazdu

Podstawową funkcją akumulatora trakcyjnego w pierwszym etapie jego życia jest oczywiście magazynowanie energii niezbędnej do napędzania pojazdy elektrycznego. Oprócz tego Grupa Renault we współpracy z partnerami rozwija jednak technologie V2G, V2H i V2L, które umożliwiają dwukierunkową wymianę energii między akumulatorem samochodu elektrycznego a siecią elektryczną, domem czy innym odbiornikiem. Grupa dba także o wydajność akumulatorów, monitorując ich stan techniczny – stworzona przez nią aplikacja mobilna pozwala potwierdzić aktualną pojemność energetyczną akumulatora. W razie potrzeby akumulatory trafiają do Autoryzowanego Zakładu Naprawy Akumulatorów Trakcyjnych do Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych Renault. Jeden z nich znajduje się w Zabrzu.

Drugi cykl życia akumulatorów – stacjonarne magazynowanie energii

Grupa Renault prowadzi zbiórkę zużytych akumulatorów z samochodów elektrycznych. Po zakończeniu życia w pojeździe akumulatory mogą być wykorzystywane jako stacjonarne magazyny energii – kluczowe narzędzie transformacji energetycznej. W krótkoterminowej perspektywie nie ma alternatywnej technologii magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Po 10 latach życia w pojeździe akumulatory mogą służyć do bardzo różnych celów – Grupa Renault współpracuje z inwestorami w każdej skali. Akumulator może np. zasilać kuchnię foodtrucka wymagającą dużej mocy elektrycznej. Wtórnie wykorzystane akumulatory mogą też znaleźć zastosowanie w pojazdach przewożących produkty farmaceutyczne, w przypadku których niezbędne jest utrzymanie stałej i w pełni kontrolowanej temperatury. Akumulatory dostarczają energię niezbędną do utrzymania chłodu, nawet gdy silnik pojazdu jest wyłączony.

Przykładem rozwiązania o dużo większej skali jest „Advanced Battery Storage” – pojemność instalacji tego systemu magazynowania energii w Douai we Francji wynosi 4,9 MWh, a we Flins – 15 MWH. W budowie są kolejne instalacje o pojemności do 60 MWh.

Końcowy cykl życia akumulatorów – recykling

Grupa Renault połączyła się w konsorcjum z firmami Veolia i Solvay w celu opracowania technologii pozyskiwania i oczyszczania metali ze zużytych akumulatorów. Dzięki temu możliwe jest skuteczne odzyskiwanie z akumulatorów trakcyjnych strategicznych surowców takich jak kobalt, nikiel i lit, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Andrzej Gemra, Ekspert ds. Public Affaires & Elektromobilności, Renault Polska

Ekorynek TV