Search
Close this search box.

Zobacz również:

Dzień Ziemi – wielkie sprzątanie Bałtyku

 ️NaturalnieBaltyckie Krystian Bielatowicz polow ryb plaskich 001 002Dobry stan wód morskich jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania ekosystemu lądowego. Niestety ocieplenie klimatu, niedotlenie wód i ogrom trafiających do Bałtyku zanieczyszczeń powodują destrukcyjne zmiany. Mamy jeszcze szansę, by zahamować ten proces, ale – jak ostrzegają eksperci – to ostatni dzwonek. Ważne są tu nie tylko ustawiczna edukacja proekologiczna, która wpływa na codzienne decyzje jednostki, ale również konieczność wdrażania rozwiązań systemowych. W jaki sposób organizacje dbają o ochronę wód Bałtyku?

Bałtyk to stosunkowo specyficzne morze. Ponieważ jest zbiornikiem półzamkniętym, wymiana wód zajmuje mu aż 30 lat. Jeśli zatem proces zanieczyszczania Morza Bałtyckiego nie zostanie powstrzymany, czas ten będzie się stopniowo wydłużał. Dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej i najefektywniej wdrażać działania mające na celu ochronę jego zasobów. Instalowanie koszy morskich, wyławiających śmieci z wody, rozwiązania mające na celu zapobieganie degradacji środowiska morskiego oraz certyfikowane, zrównoważone rybołówstwo – to tylko część kluczowych działań, które w celu ochrony wód morskich podejmuje Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb.

Sprzątanie Bałtyku

Pomimo coraz większej świadomości na temat potrzeby podejmowania działań proekologicznych, każdego roku do mórz i oceanów świata w dalszym ciągu trafiają miliony ton tworzyw sztucznych, które zatruwają całe ekosystemy wodne. Problem ten nie omija również polskiego morza. Według danych Komisji Helsińskiej (HELCOM), nawet do 70 proc. odpadów trafiających do Bałtyku stanowią tworzywa sztuczne. Aby pomóc Morzu Bałtyckiemu w walce z tym problemem, w bałtyckich portach instalowane są kosze morskie przystosowane do zbierania śmieci bezpośrednio z wody. Rocznie wyławiają one z wody nawet 1400 kg śmieci. Dotychczas zainstalowano pięć takich koszy: w Gdańsku, Gdyni, Sobieszewie, Pucku oraz – dzięki współpracy Fundacji MARE z Naturalnie Bałtyckie – kosz PortBin trafił także do Portu Morskiego w Kołobrzegu.

PortBin Naturalnie Bałtyckie 1 002Zainstalowany w Porcie Morskim w Kołobrzegu kosz zakupiono w ramach współpracy pomiędzy Fundacją MARE a naszym flagowym programem Naturalnie Bałtyckie. Troska o dobrą kondycję wód Bałtyku wpisana jest w DNA działalności naszej organizacji. Bałtyk jest miejscem pracy i źródłem utrzymania tysięcy osób związanych z polskim rybołówstwem. Rybakom zależy więc na ochronie jego wód oraz na tym, by z jego zasobów mogły korzystać także przyszłe pokolenia. Dlatego tak chętnie włączamy się w działania poprawiające stan naszego morza. – podkreśla Marcin Radkowski, Prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb (KGPR).

Rybołówstwo bez szkody dla środowiska i zasobów wodnych Bałtyku 

Działalność Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb polega m.in. na promocji zrównoważonego wykorzystywania zasobów morza oraz świadomej konsumpcji lokalnych ryb i produktów rybnych, wytwarzanych bez szkody dla środowiska i zgodnie z najwyższymi standardami. Jednym z certyfikatów poświadczających wysoką jakość produktu jest certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC – uznawany za najbardziej rygorystyczny i wszechstronny program. KGPR, jako jedna z czterech organizacji rybackich, otrzymała aż dwa certyfikaty MSC: na szprota oraz na ryby płaskie (stornię, gładzicę i turbota). To docenienie starań rybaków Morza Bałtyckiego, którzy od wielu lat starają się, by ich połowy były jak najbardziej neutralne dla środowiska.

Kondycja wód Morza Bałtyckiego zależy jednak nie tylko od samych rybaków i organizacji rybackich, a od nas i m.in. naszych codziennych wyborów. Zanieczyszczenie środowiska, emisja dwutlenku węgla do atmosfery oraz ogromne ilości śmieci trafiających do mórz mają katastrofalny wpływ na ekosystemy morskie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za miejsca, w których żyjemy. Aby żyło nam się w nich lepiej i zdrowiej, warto już dziś wdrożyć w swoje życie działania, które wpłyną na poprawę sytuacji naszej planety. Dokonując niewielkich zmian w życiu codziennym, można osiągnąć dużo nie tylko dla ochrony Morza Bałtyckiego i jego zasobów, ale zdrowia naszego i naszych bliskich. O sposobach wdrażania w życie małymi krokami postaw ekologicznych można przeczytać więcej na stronie www.naturalniebaltyckie.pl.

EiR

Ekorynek TV