Search
Close this search box.

Zobacz również:

Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”

nfosgiwRekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych, rozwój terenów zielonych, a także opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych – to przedsięwzięcia, które będą mogły być dofinansowane w ramach trzeciego naboru PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 28 października do 30 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju przyszłego roku.

Trzy typy projektów obejmuje Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, których poziom współfinansowania może wynosić maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Są to: 1) Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów; 2) Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz 3) Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

Od 28 października 2016 r. o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także regionalne dyrekcje ochrony środowiska w przypadku 1 i 3 typu projektów.

Do rozdysponowania przewidziano w sumie 104,2 mln zł, z czego 50 mln dla pierwszego rodzaju projektów, tyle samo dla drugiego rodzaju, a 4,2 mln zł na inwentaryzacje terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych (typ projektu nr 3).

Szczegóły trzeciego naboru dla Działania 2.5 >>

Ekorynek TV