Search
Close this search box.

Zobacz również:

Do Polski zawitała międzynarodowa kampania „To nie śmieć”, promująca zbiórkę surowców

ERP Kampania To nie śmieć 02Kampania „To nie śmieć”, prowadzona przez ERP, czyli European Recycling Platform, jest inicjatywą obecną w Ameryce oraz w 12 krajach Europy, w tym także w Polsce. Jej celem jest uświadamianie oraz promowanie recyklingu elektroniki, baterii, opakowań oraz odpadów tekstylnych zgodnie z zasadami rozszerzonej odpowiedzialności producenta i wymogów dotyczących ekoprojektu. Kampania potrwa do końca bieżącego roku.  

W krajach europejskich zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów, z którego wciąż mniej niż 40% jest poddawane recyklingowi. Według badań Eurostatu z 2020 roku, na jednego Europejczyka przypada średnio 16 kg wyrzucanych elektro-odpadów.A to oznacza, że tylko 7 kg z tej sumy jest ponownie przetwarzanych. Sytuacja ma się jeszcze gorzej w przypadku odpadów tekstylnych. Tylko 2% z 11 kg ubrań, które rocznie wyrzuca przeciętny mieszkaniec Europy, kierowanych jest do recyklingu.

– W Polsce obserwujemy wzrost świadomości ekologicznej. Polacy wiedzą o odpadach i ich utylizacji znacznie więcej niż jeszcze dekadę temu. Niemniej jednak osiągane obecnie wskaźniki recyklingu wciąż nie są wystarczające. Potrzebna jest edukacja na szeroką skalę w zakresie wtórnego wykorzystywania surowców, które znajdują się między innymi w sprzętach elektronicznych, bateriach, opakowaniach czy tekstyliach – mówi Mikołaj Józefowicz, Dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań SA. – W ERP Polska prowadzimy wiele różnorodnych akcji, jak chociażby „Moda na Recykling” czy „Polska stolica recyklingu”, które są skierowane do konsumentów i mieszkańców miast. Mają one uświadamiać w jaki sposób postępować z zużytym sprzętem. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest kampania „To nie śmieć”. W ramach kampanii w Polsce koncentrujemy się głównie na sprzęcie elektronicznym i chcemy, aby trafiła ona do szerokiego grona odbiorców – nie tylko z cennymi informacjami dla producentów zobowiązanych przepisami ekoprojektowania, ale też do konsumentów, którzy dotychczas być może nie mieli świadomości, jak wiele korzyści dla środowiska i nas samych przynosi recykling – dodaje Mikołaj Józefowicz.

Międzynarodowa inicjatywa

Kampania „To nie śmieć” jest inicjatywą prowadzoną wielokanałowo w 12 krajach Europy – Polsce, Austrii, Danii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Jej organizatorem jest organizacja European Recycling Platform będąca częścią Landbell Group – dostawcy globalnych usług z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jako Organizacja Odzysku realizuje obowiązki producentów wynikające z Rozszerzonej Odpowiedzialności w zakresie zbierania i przetwarzania opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz tekstyliów. Polski oddział ERP prowadzi zbiórkę sprzętu elektronicznego, a kampanię „To nie śmieć” kieruje głównie do producentów wprowadzających produkty elektryczne i elektroniczne.

– ERP Polska zabiera głos w kluczowych dyskusjach i konsultacjach dotyczących zapisów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jesteśmy nie tylko głosem producentów, ale też ich kompleksowym doradcą. Obecnie toczy się dyskusja między innymi na temat wprowadzenia kaucji na sprzęt. W ERP stoimy na stanowisku, że należy zmienić sposób obliczania celów zbiórki, biorąc pod uwagę krańcowo różne czasy życia produktów. Co więcej, sugerowalibyśmy, aby skierować większą uwagę na edukację i liczne punkty zbiórki. Wychodzimy z założenia, że na dłuższą metę nie da się osiągnąć tych celów wbrew zasadom ekonomii, albo będzie to bardzo kosztowne. Ryzykujemy wtedy odwrócenie się opinii publicznej od poparcia tych ambitnych celów – dodaje Mikołaj Józefowicz.

Akcja „To nie śmieć” ma uświadamiać, że recykling to nie tylko sposób na uzyskanie surowców do wykorzystania w produkcji nowych przedmiotów, unikając ich pozyskiwania z natury, ale też możliwość odpowiedniego przetwarzania niebezpiecznych substancji, które można znaleźć w produktach. Przykładowo, freon i gazy cieplarniane znajdziemy w lodówkach, proszek fosforowy w starym sprzęcie telewizyjnym czy rtęć w lampach fluorescencyjnych i bateriach. Recykling jest także najlepszym rozwiązaniem, aby unikać szkodliwego składowania odpadów na wysypiskach i w innych nieodpowiednich miejscach, co prowadzi do zanieczyszczania gleby i ekosystemów wodnych oraz szkodzi bioróżnorodności i ludziom.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na: https://erp-recycling.org/whats-up/im-not-trash/

 

 

[1] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20201208STO93325/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny-w-ue-fakty-i-liczby-infografika

Ekorynek TV