Search
Close this search box.

Zobacz również:

CZYSTE POWIETRZE PRIORYTETEM MINISTERSTWA

m1

Kwestia poprawy jakości powietrza to w tej chwili absolutny priorytet mojego resortu, ale pracujemy równolegle nad wieloma innymi kwestiami, do których zaliczają się chociażby polityka klimatyczna czy gospodarka odpadami 
– mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk.

 

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. W ramach rządowego programu Czyste Powietrze, właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofi nansowanie na termomodernizację budynków.

– Panie Ministrze proszę wytłumaczyć naszym Czytelnikom co dokładnie się kryje pod hasłem: Program Czyste Powietrze. Nie znamy dokładnie jego treści.

Poprawa jakości powietrza to jedno z naszych priorytetowych zadań. Jak wiemy za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Dlatego rozpoczęliśmy realizację kompleksowego Programu Czyste Powietrze, który przewiduje zarówno wymianę źródeł ciepła, jak i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wszystko to pomoże walczyć ze smogiem – problemem, który dotyka nas wszystkich. Działania realizowane w jego ramach pomogą również dodatkowo zwiększyć domowy budżet dzięki oszczędnościom fi nansowym.

 

Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a jego budżet to kwota ponad 103 miliardy złotych. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków w ramach programu ruszył 19 września. Przewidujemy, że dzięki jego re alizacji ponad 

3 miliony polskich domów zostanie poddanych termomodernizacji.

–  Jakie trzeba spełnić warunki aby dostać pomoc fi nansową, i ile ona może wynieść?

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub do osób, które posiadają zgodę na rozpoczęcie jego budowy. Dofi nansowanie obejmuje m.in. wymianę starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania opisane w programie. Możemy też uzyskać wsparcie na docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Wysokość dofi nansowania w przypadku dotacji będzie wynosić nawet do 90 proc. kosztów kwalifi kowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć fi nansowanych w ramach programu. Suma wsparcia dotacyjnego, które można uzyskać nie może jednak przekroczyć 53 tysięcy złotych.

– Z kim można się konsultować w sprawie dotacji, gdzie składać wniosek, jak długo się czeka na decyzję?

Od początku września trwa cykl spotkań edukacyjno–informacyjnych. W każdej gminie w Polsce można uzyskać informacje o tym, w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację domu. W trakcie tych spotkań, które zresztą cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, eksperci z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska przedstawiają najważniejsze założenia programu. Uczestnicy spotkań mogą dowiedzieć

się w jaki sposób należy wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Dzięki temu skróci się okres oczekiwania na przyznanie pieniędzy.

Nabór wniosków trwa przez cały czas obowiązywania programu, więc każdy zdąży spokojnie skompletować niezbędne dokumenty. Wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak również w wersji papierowej. Zachęcamy do korzystania z tej pierwszej możliwości, bo wówczas wszystkich obliczeń dokona za nas elektroniczny generator. Dla osób, które nie mają dostępu do internetu lub niezbyt pewnie czują się obsługując komputer, przewidzieliśmy możliwość złożenia wniosku drogą tradycyjną. Aby uzyskać dokładne informacje wystarczy wejść na stronę internetową właściwego WFOŚiGW, bądź też odwiedzić placówkę funduszu. Funkcjonuje także specjalna infolinia, przeznaczona dla zainteresowanych programem.

Zgodnie z naszymi założeniami na rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy przewidujemy nie więcej niż trzy miesiące.

 

– Czy Program w ocenie ministerstwa „załatwi” sprawę smogu w miastach? Jednym słowem na co liczy ministerstwo i rząd uruchamiając pieniądze na „Czyste powietrze”?

Jak wcześniej mówiłem, za zanieczyszczenie powietrza odpowiedzialne są w dużej mierze domy jednorodzinne. Pamiętajmy o tym, że na powstawanie smogu wpływa przede wszystkim spalanie niewłaściwej jakości opału w przestarzałych domowych piecach oraz transport samochodowy. Program Czyste Powietrze pomoże rozwiązać
dużą część tego problemu, a jednocześnie pozwoli wielu Polakom zmodernizować swoje domy. Będziemy mieszkać lepiej, w cieplejszych domach i w czystszym środowisku.

Zakładamy, że po 10 latach obowiązywania programu co najmniej 80 proc. domów jednorodzinnych zostanie wyposażonych w nowoczesne piece i będzie poddanych termomodernizacji. Dzięki temu w znaczący sposób zmniejszy się ilość zanieczyszczeń powstających w sezonie grzewczym.

– Powietrze to nie jedyna troska ministerstwa. Z jakimi innymi, dużymi wyzwaniami mierzy się Pana resort?

Kwestia poprawy jakości powietrza to w tej chwili absolutny priorytet mojego resortu, ale pracujemy równolegle nad wieloma innymi kwestiami, do których zaliczają się chociażby polityka klimatyczna czy gospodarka odpadami. W tym roku czeka nas ważne wydarzenie – szczyt klimatyczny COP24. W Katowicach spotkają się delegaci z całego świata, aby podjąć działania w celu wdrożenia postanowień Porozumienia paryskiego. Posłuży temu tzw. pakiet katowicki, czyli pewien zestaw rozwiązań
– chcemy aby został on przyjęty podczas szczytu. Dążymy do tego, żeby obowiązki nakładane na każde z państw odpowiadały ich specyfice. Jednym z polskich pomysłów jest wliczanie do bilansu emisji pochłaniania CO2 przez lasy. Nie bez znaczenia są też kwestie związane z gospodarką odpadami. Obok wdrażania nowych regulacji unijnych

(tzw. pakietu odpadowego), wprowadzamy również rozwiązania, które wyeliminują patologie w tym sektorze. Wzmacniana jest także Inspekcja Ochrony Środowiska. Pozwoli to na sprawowanie ściślejszego nadzoru nad transportem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów.

Dziękuję.

Rozmawiała
Hanna Miler

 

Ekorynek TV