Search
Close this search box.

Zobacz również:

Bank z wyjątkową misją

Ekologiczna specjalizacja jest najistotniejszym wyróżnikiem Banku Ochrony Środowiska. Buduje ona jego rynkową pozycję od 1991 roku. Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ przekroczyła już 50 mld zł. Na finansowanie tych projektów, zarówno w formie preferencyjnej, jak i komercyjnej, BOŚ przeznaczył dotychczas ok. 18,6 mld zł.

Ekolodzy BOŚ – inżynierowie ochrony środowiska to cenieni eksperci. Dbają m.in. o to, by pieniądze przeznaczone na projekty proekologiczne były wydatkowane zgodnie z rygorami, jakie nakładają przepisy prawa środowiskowego. Pomoc w opracowaniu optymalnego modelu finansowania konkretnej inwestycji jest szczególnie cenna tam, gdzie wchodzą w grę preferencyjne warunki finansowania, dotacje z funduszy krajowych i unijnych. W takim przypadku konieczne jest często wykazanie wymiernego, odpowiednio udokumentowanego efektu ekologicznego danego przedsięwzięcia, a kadra ekologiczna BOŚ podpowie, jak można zdefiniować i udokumentować takie efekty.

Skala działania

Zakres proekologicznych działań banku jest szeroki. Kredyty udzielane na przyjazne środowisku przedsięwzięcia przeznaczane są bowiem nie tylko na oczyszczalnie ścieków czy inwestycje na rzecz ochrony atmosfery, ale także na modernizację parków maszynowych, wymianę starych, nieefektywnych instalacji grzewczych na nowe, czy inne przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej. Bank Ochrony Środowiska chętnie współfinansuje inwestycje pozwalające przedsiębiorcom zaoszczędzić np. na zmniejszeniu kosztów zakupu energii czy wdrożeniu innych przyjaznych środowisku, a zarazem przynoszących oszczędności dla firmy rozwiązań. Po nowe ekotechnologie coraz częściej sięgają też polskie rodziny – są to choćby instalowane w domach pompy ciepła, kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne oraz przydomowe oczyszczalnie.

Finansowanie a korzyści

Zmniejszenie zużycia energii niesie ze sobą niebagatelne korzyści finansowe – liczone w dziesiątkach tysięcy złotych rocznie. Inwestycje przyjazne środowisku mogą mieć jeszcze jeden atut – można na nie uzyskać preferencyjne finansowanie – czy to w sferze realnego kosztu kredytu, czy w dogodniejszych warunkach spłaty – np. dzięki dłuższemu niż standardowy okresowi kredytowania, czy karencji w spłatach kapitału.

Rozwiązania finansowe wspierające przedsięwzięcia z szeroko pojętego obszaru ochrony środowiska to oczywisty i unikalny wyróżnik oferty BOŚ. Warto jednak podkreślić, że bank oferuje przy tym szerokie spektrum produktów kierowanych do klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Aktywność w nowych obszarach rynku

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2016-2020, bank systematycznie zwiększa aktywność w segmencie mikro-, małych i średnich firm. W ostatnim czasie wprowadził m.in. nowy model obsługi dla małych przedsiębiorstw na zasadzie sieci oddziałów.

BOŚ podejmuje też współpracę z wybranymi bankami zagranicznymi, których celem jest wspieranie rozwoju małego i średniego biznesu, a także inwestycji infrastrukturalnych. Włącza się w ten sposób w działania prowadzące do rewitalizacji miast, czyli odbudowy lub budowy lokalnej infrastruktury – nierzadko przy wykorzystaniu funduszy europejskich.

 

O profesjonalizmie działań świadczy wejście Banku Ochrony Środowiska w skład prestiżowego RESPECT Indeks, który skupia najsilniej zaangażowane społecznie firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a zarazem charakteryzujące się wysoką jakością raportowania i poziomem relacji inwestorskich.

więcej: www.bosbank.pl

Ekorynek TV