Search
Close this search box.

Zobacz również:

Axpo wyprodukuje ekologiczny wodór

Axpo wyprodukuje wodór 002Grupa Axpo ogłosiła plan budowy kolejnej instalacji produkującej zielony wodór. Nowa wytwórnia stanie w pobliżu elektrowni przepływowej Axpo w Brugg w Szwajcarii. Celem inwestycji jest dostarczanie wodoru przyjaznego dla klimatu do stacji paliw w regionie, co potwierdzają ustalenia podpisane z lokalnymi partnerami. Projekt stanowi istotny wkład w dekarbonizację transportu w Szwajcarii.

Odnawialne źródła energii oraz produkcja zielonych paliw to kwestie, na które kładzie się coraz większy nacisk. Ze względu na ograniczanie emisji CO2 można się spodziewać, że to właśnie ekologiczny wodór będzie miał kluczowe znaczenie dla realizacji strategii dekarbonizacji nie tylko Szwajcarii, ale i pozostałych państw europejskich. Jest bowiem jednym z najbardziej przyjaznych dla klimatu źródeł energii, zwłaszcza stosowany w przemyśle i transporcie.

Jako największy szwajcarski producent i wiodący europejski sprzedawca energii odnawialnych, także w tej dziedzinie Axpo zamierza odgrywać główną rolę. Już teraz Grupa posiada duże doświadczenie w zakresie produkcji ekologicznego wodoru. Na arenie międzynarodowej współpracuje z liderami branży. Spółka zależna Grupy, Axpo Italia we Włoszech – we współpracy z firmą usługową i konsultingową RINA oraz z ABB – opracowuje sprawne łańcuchy dostaw wodoru i wdraża projekty wykorzystujące to zielone paliwo w różnych sektorach przemysłu.

Planowana budowa wytwórni ekologicznego wodoru w Brugg to kolejny krok Axpo w kierunku produkcji paliw przyjaznych klimatowi. Moc zainstalowana zakładu wyniesie do 15 MW i, w procesie elektrolizy, rocznie będzie produkować około 2 000 ton wodoru. Elektroliza to nic innego jak „rozłożenie” wody na jej dwa pierwiastki, wodór i tlen (w postaci ogrzanego powietrza), za pośrednictwem energii elektrycznej. Wytworzony wodór popłynie rurociągami do stacji paliw lokalnego partnera Axpo, firmy Voegtlin-Meyer. Będzie także sprzedawany innym stacjom w regionie i rocznie zasili nawet do 300 ciężarówek i autobusów. W ten sposób projekt znacząco przyczyni się do redukcji emisji CO2 w transporcie. Aby cały proces był w pełni ekologiczny, zapotrzebowanie na energię elektryczną pokryje pobliska elektrownia wodna Wildegg-Brugg, również należąca do Axpo. Nie zmarnuje się także wytworzone ciepło – będzie odbierane przez lokalnego dostawcę, IBB Energie AG, który zamierza wykorzystać je na potrzeby lokalnej sieci ciepłowniczej zaopatrującej obiekty przemysłowe.

Finalnie to jednak mieszkańcy Brugg mieli ostatnie słowo w kwestii zagospodarowania terenu pod budowę zakładu. Spotkanie w tej sprawie odbyło się na początku grudnia br. i udzielono na nim publicznej zgody na rozpoczęcie działań. Spółka Axpo jest w trakcie składania wniosku o pozwolenie na budowę. Oddanie zakładu do użytku planowane jest na koniec 2023 roku.

***

Axpo w Polsce

Przez 20 lat działalności na polskim rynku Axpo stało się jednym z największych niezależnych odbiorców energii odnawialnej. W Polsce klienci mogą korzystać z indywidualnie dostosowywanych umów na odbiór energii oraz rozwiązań w zakresie jej dostaw opartych o strukturyzowane kontrakty długoterminowe, bilansowanie i prognozowanie mocy, a także obrót prawami majątkowymi i gwarancjami pochodzenia. W ciągu ostatnich 7 lat Axpo rozszerzyło portfolio swoich klientów z sektora MŚP, docierając do aż 15 000 firm.

Axpo na świecie

Grupa Axpo jest największym producentem energii odnawialnej w Szwajcarii i międzynarodowym liderem w obrocie energią oraz sprzedaży energii słonecznej i wiatrowej. 5 tysięcy pracowników Grupy łączy doświadczenie i wiedzę z pasją do innowacji. Axpo opracowuje dla swoich klientów innowacyjne rozwiązania energetyczne w oparciu o najnowocześniejsze technologie już w 40 krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji.

EiR

Ekorynek TV