Search
Close this search box.

Zobacz również:

150 mln zł w ostatnim konkursie programu BIOSTRATEG

biostrategNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Do rozdysponowania jest 150 mln zł.
 
Adresowany do konsorcjów naukowych konkurs obejmuje cztery obszary badawcze:

    racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;

    przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

    ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

    leśnictwo i przemysł drzewny.

 
– Wdrażanie innowacyjnych technologii oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest niezbędne do rozwoju potencjału kolejnych sektorów polskiej gospodarki. Realizacja programu BioStrateg pozwoli zintensyfikować produkcję żywności i biosurowców, oraz wpłynie na poprawę jakości życia Polaków – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 
Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych w programie BIOSTRATEG ma na celu transfer innowacyjnych rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa, ochrony bioróżnorodności. Jego celem jest także zdobycie przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.
 
– Naszym priorytetem jest skuteczna komercjalizacja dlatego w konkursie stawiamy bardzo wysokie wymagania a przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie są zobowiązani do wniesienia większego o 15% wkładu własnego niż wynika to z przepisów prawa.  Dodatkowo w proces oceny zaangażowani są zagraniczni eksperci. Wszystko po to, by strumień finansowania pokierować w te prace badawczo-rozwojowe, których wyniki mają szanse na realne zastosowanie w gospodarce – powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
Budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w tym konkursie wynosi 150 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać  konsorcja  złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość projektu to 5 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.
 
Nabór wniosków potrwa od 16 sierpnia do 30 września 2016 r.
 
Program BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Jego całkowity budżet wyniesie 500 mln zł. W ramach dwóch poprzednich konkursów dofinansowanie w wysokości około 300 mln zł otrzymało 21 projektów. Dzięki wsparciu NCBR naukowcy pracują już m.in. nad metodami innowacyjnego żywienia w zrównoważonej produkcji drobiarskiej, innowacyjnym sposobem przetwarzania biomasy odpadowej czy zwiększeniem bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia morskiego.

źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ekorynek TV