Search
Close this search box.

Zobacz również:

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu

karpaczOrganizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich Forum Ekonomiczne to najważniejsza konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1992 roku projekt ewoluował w wydarzenie, podczas którego dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów. O sile marki Forum Ekonomicznego świadczą również jej najważniejsi goście, liczni uczestnicy oraz największe w Polsce zainteresowanie mediów.

Już 6 września 2022 roku, w Hotelu Gołębiewskim w Karpaczu, rozpocznie się XXXI edycja Forum Ekonomicznego. Konferencje potrwają trzy dni. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia to „Europa w obliczu nowych wyzwań”.

Przez ostatnie dwa lata, świat mierzył się z gospodarczymi i społecznymi skutkami Covid-19. Dynamiczna sytuacja we wschodniej części Europy odsuwa jednak na dalszy plan kwestie związane chociażby z dystrybucją szczepionek, czy ujednoliceniem zasad certyfikacji.

W centrum uwagi światowych decydentów znalazła się Ukraina, doświadczająca agresji ze strony Rosji. Wojna, którą obserwujemy, tworzy nowy układ sił i może zaważyć na losach całego kontynentu. Ta sytuacja skłania do zastanowienia się nad działaniami, które mogą podjąć państwa członkowskie UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto, warta uwagi staje się kwestia ujednolicenia polityki migracyjnej w związku z ciągle rosnącą liczbą 5 milionów uchodźców.

W obliczu wojny i postępujących zmian klimatycznych, zadaniem Europy stała się dywersyfikacja źródeł energii i uniezależnianie się od surowców pochodzących z Rosji. Projekt „Fit for 55”, zakłada redukcję gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Jest to kwestia niezwykle istotna z perspektywy przyszłych pokoleń, jednak może nieść za sobą opłakane skutki gospodarcze, polityczne oraz paradoksalnie środowiskowe. Powyższe wyzwania stawiają więc przed krajami Wspólnoty ważne pytania. Przede wszystkim, czy Europa jest w stanie zjednoczyć się, by utrzymać swoją pozycję na arenie międzynarodowej? Jaka jest jej pozycja dzisiaj, i czy wspólne kształtowanie post-pandemicznego świata jest jeszcze możliwe? Podczas tegorocznej edycji zostanie zorganizowanych ponad trzysta debat z udziałem ponad 4 tys. gości. Tematyka oscylować będzie m.in. wokół bezpieczeństwa, energetyki, inwestycji, innowacji, czy polityki międzynarodowej.

Oprócz części merytorycznej, przewidziana została szeroka oferta programu kulturalnego i rekreacyjnego. Uczestnicy Forum będą mieli okazję uczestniczyć w prezentacji atrakcji turystycznych regionu, a także w wyjątkowych atrakcjach kulinarnych.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana V edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, stanowiąca naukowe opracowanie o stanie gospodarki i Polski w 2022 r. oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Tak jak w latach poprzednich, Rada Programowa wręczy również wyróżnienia w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

EiR

Ekorynek TV