Search
Close this search box.

Zobacz również:

Warunki życia. W małych miejscowościach żyje się coraz lepiej, w dużych aglomeracjach poprawa jest niewielka

gmina 288 x 192Smog, niska jakość środowiska naturalnego, hałas oraz poziom zaufania do lokalnej społeczności, do których to uwarunkowań teraz przywiązujemy ogromną wagę, sprawiły, że w powszechnej ocenie najszybszy postęp w warunkach życia następuje w małych miejscowościach. Najmniej odczuwalny zaś jest w aglomeracjach liczących pół miliona i więcej osób.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat jakość życia na wsiach i w mniejszych miejscowościach wyraźnie się poprawiła – wynika z badań NEXERY oraz Gfk Polonia. Mimo, że różnice w poziomie satysfakcji pomiędzy regionami są znaczące, to optymistów pozytywnie odbierających zmiany jest zdecydowanie więcej niż pesymistów.

Różnica jak jeden do siedmiu!

W analizie NEXERY udział wzięło ponad 1.600 mieszkańców 4 regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego.
Aż 30% respondentów uznało, że warunki życia oraz pracy uległy poprawie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Poziom satysfakcji w regionach jest jednak dość zróżnicowany. W przypadku Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, aż 36% osób ocenia zmiany pozytywnie, dla porównania, na Warmii i Mazurach oraz w regionie Łódzkim takich respondentów jest 32%, zaś w regionie Świętokrzyskim 18%. Choć jest to wynik niemal dwa razy gorszy w porównaniu z liderem, to i tak należy go uznać za wysoki, biorąc pod uwagę wyniki ogólnopolskie. Jak donosi raport „Diagnoza Społeczna” przygotowany przez Radę Monitoringu Społecznego, w okresie 2013-2015 odsetek Polaków pozytywnie oceniających jakość swojego życia wzrósł o zaledwie 3,1%.
Z kolei raport GUS-u „Regionalne zróżnicowanie jakości życia w 2018 r.” informuje, że, liczba gospodarstw domowych oceniających swoje warunki życia jako dobre, w skali ogólnopolskiej, w ubiegłym roku wzrosła o jedynie 4% względem 2015.
– W „naszych regionach” wynik ten jest ponad 7-krotnie wyższy, dla identycznego przedziału czasowego. To dowód na to, iż często uznawane za mało atrakcyjne do życia obszary, oddalone od największych miast, zachęcają do pozostania w nich lub wręcz przeniesienia się na nie z wielkich aglomeracji – tłumaczy Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w NEXERZE.

Mniejsza miejscowość, większe zadowolenie

Faktycznie, ze wspomnianego badania GUS wynika również, że to nie mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich najlepiej oceniają jakość swojego życia. Wręcz przeciwnie – okazuje się, że jest to domena osób zamieszkujących małe miejscowości oraz wsie. Według dokumentu Głównego Urzędu Statystycznego, dobrymi warunkami życia najczęściej charakteryzowały się gospodarstwa domowe zlokalizowane w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców oraz na wsiach.
Najniższą wartość wskaźnik ten notował natomiast w przypadku dużych miast, których populacja przekraczała 500 tys. Ma to m.in. związek z wagą takich parametrów jak jakość środowiska naturalnego i czystość powietrza, poziom hałasu, dostępność terenów zielonych, bezpieczeństwo czy poziom zaufania do lokalnej społeczności, które częściej oceniane były wyżej w przypadku obszarów pozamiejskich niż w dużych aglomeracjach.
– Na pewno uzupełniłbym jeszcze tą listę o takie wyróżniki zamieszkiwania niewielkich miejscowości i wsi jak lepszy work-life balance, niższe koszty utrzymania, większy spokój i umiarkowane tempo życia przy zachowaniu takich samych perspektyw zawodowych – choćby dzięki modelowi pracy zdalnej. Pośród mieszkańców Regionów NEXERY aż 64% zna założenia telepracy, zaś blisko co piąty ma z nią do czynienia na co dzień. Wierzymy, że liczba ta będzie się zwiększać wraz z szerszą dostępnością szybkiego Internetu. Deglomeracja będzie postępować dzięki coraz częściej podkreślanej atrakcyjności życia na obszarach pozamiejskich – tłumaczy Paweł Biarda z NEXERY.

Kluczowa jest możliwość pracy zdalnej

Na podnoszenie jakości życia na terenach oddalonych od dużych miast i metropolii wymierny wpływ ma liczba oraz skala inwestycji publicznych. Mowa tutaj o takich obszarach jak infrastruktura drogowa, edukacja, kultura czy ochrona środowiska naturalnego – ale nie tylko. Według raportu Regiony NEXERY 2019 istotne znaczenie ma tutaj także dostępność szybkiej infrastruktury sieciowej.
Aż 84% samorządowców z pięciu województw Polski, uczestniczących w badaniu, jest przekonanych, że budowa sieci szybkiego Internetu wpłynie na poprawę atrakcyjności życia w ich regionie. W grupie mieszkańców natomiast, niemal 70% jest zdania, że ten sam efekt spowoduje większa dostępność pracy zdalnej.

NEXERY to hurtowy operator telekomunikacyjnego budującego szerokopasmową sieć światłowodową na obszarach, gdzie dostęp do szybkiego Internetu jest utrudniony lub bardzo ograniczony.

STEFAN LEWANDOWSKI

Fot. autor

 Chcesz być na bieżąco ze sprawami czystego powietrza, walki ze smogiem, ekonowościami w produktach dla konsumentów czy mieć najświeższą wiedzę o biznesie ekologicznym? Polub nas na Facebooku! Wtedy wszystkie nowe artykuły, informacje czy po prostu newsy natychmiast wyświetlą się na Twojej facebookowej osi czasu. Po prostu kliknij w ten tekst, znajdziesz się na naszym fanpage,u i tam zaznacz „Polub”. Dziękujemy!

 

Ekorynek TV