Search
Close this search box.

Zobacz również:

Trybunał UE stopuje wycinkę

drewnofot. Pixabay.com

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Stwierdza w nim, że wycinka drzew w Puszczy była naruszeniem prawa unijnego. Wyrok obowiązuje od momentu ogłoszenia. Rząd Polski musi więc niezwłocznie się do niego dostosować. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej jest ostateczny.

Zadowolenia w wyroku nie kryją aktywiści organizacji ekologicznych, którzy przez długi czas protestowali przeciwko polityce ministerstwa i leśnikom? Kto w tym sporze ostatecznie miał rację – przyjdzie jeszcze poczekać. Zdania odnośnie strategii działań w puszczy są mocno podzielone. Szkoda, że w całej sprawie zabrakło uczciwej debaty na argumenty, a także rzetelnej informacji społecznej.

Oświadczenie Rządu
W związku z dzisiejszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Puszczy Białowieskiej Ministerstwo Środowiska informuje, że dokument będzie szczegółowo analizowany. Jednak zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polska dostosuje się do wyroku TSUE.
„Zapoznamy się szczegółowo z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wcześniej deklarowałem, Polska uszanuje ogłoszony wyrok” – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

„Puszcza Białowieska to nasze dziedzictwo narodowe. Wszystkie działania, które były realizowane w Puszczy podyktowane były troską o zachowanie jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń” – dodał.

Minister Henryk Kowalczyk zapewnił jednocześnie, że resort środowiska przedstawi wkrótce Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań ws. Puszczy Białowieskiej, uwzględniających wyniki prac zespołu eksperckiego przygotowującego długoterminowy plan jej ochrony.
Pełne orzeczenie i uzasadnienie wyroku Trybunału Europejskiego w sprawie Puszczy Białowieskiej

Link do uzasadnienia…

Ekorynek TV