Search
Close this search box.

Zobacz również:

Raport Klimatyczny TOGETAIR i wnioski z niego płynące.10 najważniejszych postulatów dla polskiej eko racji stanu

togetair1Raport Klimatyczny TOGETAIR to pierwsze tak kompleksowe ujęcie zagadnień poruszonych podczas zeszłorocznej premierowej edycji Szczytu Klimatycznego 2020, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych. Opublikowany pierwszego dnia drugiej edycji Szczytu Klimatycznego spotkał się z olbrzymim zainteresowanie Polaków.

!00 tys wyświetleń w 24h, to wynik, który powoduje, że ta publikacja staje się jednym, z najważniejszych dokumentów budujących świadomość ekologiczną Polski i Polaków.

Raport to dopiero początek. W ramach prac i dyskusji nad zielona przyszłością Polski organizatorzy szczytu wezwali do jak najszybszego spełnienia 10 postulatów. Powstały one w ramach prac Rady Eksperckiej TOGETAIR, zrzeszających największych specjalistów w Polsce.

Postulaty przedstawił dyrektor programowy TOGETAIR, dziennikarz i aktywista, pan Jakub Pawłowski.

  1. Jak najszybciej wdrożyć Rozszerzoną Odpowiedzialność Producentów – każdy miesiąc zwłoki oznacza milionowe straty dla całej gospodarki
  1. Rozpocząć dyskusję na temat przyszłości recyklingu i sytuacji na rynku odpadowym – inaczej śmieci nas po prostu zasypią
  2. Jak najszybciej zmodernizować ciepłownie opalane węglem – w przeciwnym razie rosnące ceny emisji CO2 spowodują bankructwa ciepłowni lub drastyczne podwyżki dla mieszkańców
  3. Dofinansować rozwój elektromobilności, zwłaszcza wśród indywidualnych użytkowników – bez tego elektromobilność oparta tylko na zeroemisyjnych autobusach komunikacji miejskiej „daleko nie zajedzie”
  4. Ukrócić betonozę w polskich miastach i bardziej zadbać o tereny zielone – w przeciwnym mieszkańcy będą coraz bardziej narażeni na skutki zmian klimatu i brak wody
  5. Kontynuować oraz upraszczać rządowe i regionalne programy termomodernizacji i wymiany kotłów – tempo wciąż jest niewystarczające, a wiele osób ubogich energetycznie nie otrzymuje potrzebnej pomocy
  6. Wdrażać więcej prostych programów wsparcia jak Mój Prąd i Moja Woda – pozwoli to osiągnąć efekt skali, upowszechnić proekologiczne inwestycje i pomóc polskim przedsiębiorcom
  7. Przedstawić szczegółowy plan transformacji regionów górniczych – tylko transparentny dialog ze stroną społeczną i rozpisany na lata scenariusz inwestycji może przekonać sceptyków do niezbędnych reform
  8. Rozpocząć trudną dyskusję o przyszłości rolnictwa i wyzwaniach związanych z nową polityka UE, m.in. Strategią „Od pola do stołu” – świadomość społeczna wśród mieszkańców wsi nt. nieuchronnych zmian wciąż jest zdecydowanie za mała
  9. Systemowo wspierać rozwój i badania nad zastosowaniem wodoru na wzór światowych liderów – tylko konsekwentne dofinansowania do badań i rozwoju oraz współpraca biznesu ze światem nauki pozwoli upowszechnić tę technologię i obniżyć koszty wytworzenia wodoru

Te 10 zdań, to pewnego rodzaju dekalog, kanon wyzwań jakie stoją przed Polską i jakimi my wszyscy zając się dziś. Nie za rok, czy pięć lat, ale dziś. Tutaj nie ma czasu do stracenia, bo każde opóźnienie niesie ze sobą olbrzymie konsekwencje dla klimatu, środowiska, dla wszystkich Polaków.

E.R.

Ekorynek TV