Search
Close this search box.

Zobacz również:

Przyjazne dla środowiska opony do BMW X5 z napędem hybrydowym plug-in

P90422526 highRes bmw group becomes fi

BMW Group intensyfikuje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jako pierwszy producent samochodów na świecie wyposaża swoje samochody w opony na bazie certyfikowanego, ekologicznego kauczuku naturalnego i włókna z celulozy regenerowanej – drewnopochodnego materiału używanego do wzmacniania opon. Firma początkowo zaopatrzy się w 22-calowe opony wyłącznie u Pirelli i od sierpnia tego roku będzie je montować w BMW X5 xDrive45e z napędem hybrydowym plug-in (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 1,7 – 1,2 l/100 km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 27,7 – 24,3 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 39 – 27 g/km). Certyfikacja plantacji oraz całego łańcucha dostaw kauczuku naturalnego i włókna z celulozy regenerowanej przebiega zgodnie z surowymi wymaganiami niezależnej organizacji Forest Stewardship Council (FSC).

— Jako producent premium chcemy odgrywać wiodącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju i przejmować odpowiedzialność — mówi dr Andreas Wendt, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za zaopatrzenie i sieć dostawców. — W kwestii kauczuku naturalnego od 2015 roku zobowiązaliśmy się do poprawy upraw i większej transparentności w sieci dostawców. Zastosowanie opon z kauczuku naturalnego z certyfikatem FSC to pionierskie rozwiązanie w branży. W ten sposób przyczyniamy się do zachowania bioróżnorodności i zasobów leśnych, aby przeciwdziałać zmianom klimatu.

Kauczuk naturalny jest podstawowym składnikiem wielu produktów życia codziennego, np. kaloszy i materaców. Za ponad 80% światowej produkcji kauczuku naturalnego odpowiada około sześć milionów drobnych producentów rolnych na całym świecie. Prowadzą oni małe gospodarstwa rolne o powierzchni od jednego do dwóch hektarów w tzw. pasie kauczukowym w regionach tropikalnych, w bardzo zróżnicowanych warunkach. Dużym wyzwaniem jest ustalenie jednolitych socjalnie i ekologicznie warunków upraw z milionami małych, indywidualnych rolników. Zdecydowanie największa część światowej produkcji kauczuku naturalnego jest wykorzystywana do produkcji opon. Ze względu na wysoką elastyczność i wytrzymałość kauczuk naturalny jest w tej chwili niezastąpiony w produkcji opon.

Mały znak, duża skuteczność

FSC jako niezależna organizacja opracowała w ostatnich latach międzynarodowy i wymagający standard certyfikacji, który jest stosowany na całym świecie w odniesieniu do przyjaznej dla środowiska, społecznie akceptowalnej i ekonomicznie opłacalnej gospodarki leśnej. Organizacja, której logo jest już dobrze znane w przemyśle drzewnym i papierniczym, stosuje ten standard również do produktów wykonanych z kauczuku naturalnego.

Nowa 22-calowa opona P ZERO jest pierwszą na świecie oponą posiadającą prestiżowy znak FSC. W tym celu Pirelli przystosowało produkcję w zakładzie w Rome w Stanach Zjednoczonych do wykonywania opon przy użyciu kauczuku naturalnego i włókna z celulozy regenerowanej z certyfikatem FSC. Z zakładu opony transportowane są do oddalonego o 370 km zakładu BMW Group w Spartanburgu (Stany Zjednoczone), gdzie montowane są na modelu BMW X5 z napędem hybrydowym plug-in. Gwiazdka w nazwie oznacza, że nowe opony spełniają surowe wymagania BMW Group w zakresie osiągów. Opony wykazują wyjątkowo niski opór toczenia i poziom emisji hałasu.

Giovanni Tronchetti Provera, starszy wiceprezes Pirelli ds. zrównoważonego rozwoju i mobilności przyszłości: — Zrównoważona mobilność zaczyna się od surowców, jeszcze zanim pojawi się na drogach. Wraz z pierwszą na świecie oponą z certyfikatem FSC Pirelli po raz kolejny pokazuje swoje zaangażowanie w realizację coraz bardziej wymagających celów zrównoważonego rozwoju i udowadnia, że nieustannie pracuje nad innowacyjnymi materiałami i coraz bardziej zaawansowanymi procesami produkcyjnymi. W dalszym ciągu inwestujemy w zrównoważony wzrost dla naszej planety. Mamy świadomość, że jest to również kluczowe dla przyszłości naszych przedsiębiorstw.

Jeremy Harrison, dyrektor ds. rynku FSC International, dodaje: — Nowa opona Pirelli z certyfikatem FSC jest ważnym kamieniem milowym w dążeniu do osiągnięcia korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych w całym łańcuchu dostaw kauczuku naturalnego. To ważny krok na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw kauczuku naturalnego, który dodatkowo pomaga ograniczyć wylesianie i wspiera walkę ze zmianami klimatu.

Długoletnie zaangażowanie dla większej transparentności i zrównoważonego rozwoju sieci dostawców kauczuku naturalnego

Zastosowanie pierwszej opony wykonanej z ekologicznego, certyfikowanego kauczuku naturalnego i włókna z celulozy regenerowanej to skutek dużego zaangażowania BMW Group w tym sektorze. BMW Group wspólnie z renomowanymi producentami opon, organizacjami pozarządowymi, producentami kauczuku i użytkownikami końcowymi w 2019 r. powołała do życia Globalną Platformę na rzecz Zrównoważonego Kauczuku Naturalnego (ang. Global Platform for Sustainable Natural Rubber, GPSNR). W inicjatywie reprezentowani są również mali plantatorzy. GPSNR angażuje się w poprawę warunków socjalnych i ekologicznych, w których uprawiany jest kauczuk naturalny, oraz w dążenie do większego zrównoważenia. Dodatkowo podejmuje działania mające na celu zmniejszenie wylesiania oraz zapewnienie większej transparentności łańcucha dostaw. GPSNR zrzesza obecnie prawie stu członków, którzy odpowiadają za około 50% światowego rynku kauczuku naturalnego.

Poprzez działalność w GPSNR i bliską współpracę ze swoimi dostawcami, BMW Group nieustannie pracuje nad dalszymi ulepszeniami w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw kauczuku naturalnego. Firma w dalszym ciągu będzie intensyfikować swoje zaangażowanie oraz planuje stale zwiększać zakup opon wykonanych z kauczuku naturalnego, uprawianego w zrównoważony sposób.

BMW Group współpracuje z organizacją FSC od wielu lat (kod licencji FSC-N002012). Już w BMW i3, które na rynku pojawiło się w 2013 r., przedsiębiorstwo zdecydowało się na zastosowanie drewna z certyfikatem FSC. Również w BMW iX, które pojawi się na rynku w tym roku, znajdzie się drewno z certyfikatem FSC. W 2017 r. BMW Group wraz z FSC zaangażowały się w dalszy rozwój standardów FSC przy uprawie kauczuku naturalnego w Tajlandii.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią wszystkich działań w zaopatrzeniu

Niezależnie od tych działań już od 2014 r. BMW Group zobowiązuje umowami wszystkich swoich dostawców bezpośrednich do przestrzegania praw człowieka oraz rozszerzonych standardów środowiskowych i społecznych, a także do wprowadzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska. Elementem tego jest również ochrona lasów i różnorodności biologicznej. Wymagania te muszą być również umownie przeniesione na poddostawców. Dział zaopatrzenia BMW Group nie opiera się wyłącznie na zobowiązaniach umownych, ale także wdraża szereg dodatkowych działań w ramach przejrzystego procesu. Filtr ryzyka ocenia potencjalne lokalizacje dostawców na całym świecie jeszcze przed rozpisaniem przetargu. W kolejnym kroku potencjalni dostawcy są proszeni o przedstawienie swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju za pomocą szczegółowego kwestionariusza. Ponadto partnerzy zewnętrzni sprawdzają wybrane lokalizacje wspólnie z rzeczoznawcami wewnętrznymi. W okresie obowiązywania umowy partnerzy zewnętrzni wraz z rzeczoznawcami wewnętrznymi sprawdzają zgodność z wymogami zrównoważonego rozwoju za pomocą kwestionariuszy i audytów. Każdego roku dział zaopatrzenia BMW Group monitoruje tysiące lokalizacji.

J.S.

Ekorynek TV