Search
Close this search box.

Zobacz również:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) serdecznie zaprasza do udziału w II TECHCO Forum

Logo TECHCO ForumPolska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) serdecznie zaprasza do udziału w II TECHCO Forum! Już 23-24 listopada br. w hotelu Magellan (Bronisławów, woj. łódzkie) odbędzie się wyjątkowa konferencja łącząca trzy kluczowe projekty PIPC w trzech blokach tematycznych – Program Bezpieczna Chemia, Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Projekt Chemia 4.0. Wydarzenie jest płaszczyzną dyskusji, prezentacji, case studies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu.

TECHCO Forum to spotkanie odpowiadające na:

 • aktualne trendy – inwestycje wodorowe, GOZ, recykling chemiczny, zielona energia, transformacja cyfrowa;
 • wyzwania legislacyjne – Europejski Zielony Ład, Pakiet Fit for 55, CBAM, Dyrektywa IED, zrównoważone chemikalia, ROP, gospodarka odpadowa i wodna;
 • kwestie dotyczące instrumentów finansowania – Horyzont Europa, finansowanie rozwiązań 4.0.

TECHCO Forum to obok Kongresu Polska Chemia największy projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Zakres tematyczny tego wydarzenia kompensuje trzy kluczowe wydarzenia PIPC w trzech blokach tematycznych.

Podczas tegorocznego wydarzenia poruszymy m.in. następujące tematy:

Blok Bezpieczna Chemia – w ramach Programu Bezpieczna Chemia:

 • • Bezpieczeństwo a technologie, regulacje, dialog;
 • • Wodór bezpiecznym paliwem przyszłości;
 • • Bezpieczeństwo instalacji wodorowych;
 • • Najważniejsze bieżące wyzwania legislacyjne.

Blok Środowisko, energia, klimat – w ramach Forum Ekologicznego Branży Chemicznej:

 • • Najważniejsze trendy środowiskowe – wodór, zielona energia, GOZ, transformacja przemysłu;
 • • Bieżące wyzwania regulacyjne – Europejski Zielony Ład: Fit for 55, transformacja energetyczna, zrównoważone chemikalia, ROP, gospodarka odpadowa i wodna;
 • • Inwestycje i technologie prośrodowiskowe – możliwości wsparcia.

Blok Chemia 4.0. – w ramach Projektu Chemia 4.0:

 • • Opłacalność inwestycji w rozwiązania 4.0 w przemyśle chemicznym;
 • • Prezentacje narzędzi i rozwiązań w bloku „4.0 sposobem na…”.

Szczegółowe informacje na temat TECHCO Forum  publikowane będą na bieżąco na stronie wydarzenia: www.techco.pipc.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z Agendą II TECHCO Forum.

Ekorynek TV