Search
Close this search box.

Zobacz również:

POL-ECO SYSTEM o najważniejszych wydarzeniach w ochronie środowiska

poleco 2

 

POL-ECO SYSTEM to najważniejszych wydarzeniach w ochronie środowiska
Najważniejsi decydenci, politycy, przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu uczestniczyli
w Targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Wykłady i dyskusje dotyczące kluczowych tematów
w ochronie środowiska towarzyszyły wystawom firm i spotkaniom ekspertów. Nagrodzono najlepsze produkty i rozwiązania.
Ministrowie środowiska Henryk Kowalczyk i energii Krzysztof Tchórzewski wzięli udział
w jubileuszowych 30 targach POL-ECO SYSTEM. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było „Czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”. W dniach 23-25 października targi odwiedziło blisko 7000 gości z kraju i zagranicy. Podczas trzech dni swoje produkty i usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej przedstawiło 400 firm z 14 krajów. Zaprezentowano 17 premier oraz 39 nowości.

Inwestycje napędzają gospodarkę
Podczas otwarcia targów 23 października została zorganizowana debata poświęcona problemom środowiska w realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju.
– Stan środowiska, jego różnorodność i zasobność, jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym – zaznacza Henryk Kowalczyk. Brak dbałości o zmiany klimatu może doprowadzić do katastrofalnych zmian, jeśli chcemy przetrwać na tej planecie musimy respektować ochronę środowiska – zaznaczył minister Henryk Kowalczyk.
Podkreślił, że uruchomiony we wrześniu rządowy program Czyste Powietrze będzie stanowił potężny impuls gospodarczy o skali 200 mld zł. Termomodernizacja 3 mln domów jednorodzinnych w ciągu dziesięciu lat przyczyni się do wzrostu zamówień i rozwoju przedsiębiorstw, także małych i średnich, poprawi warunki zamieszkania Polaków i przyniesie oszczędności w rachunkach za ogrzewanie.poleco 111 of 195Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda wskazał na ogrom zadań realizowanych w kraju, do czego przyczyniły się środki krajowe oraz program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
– Dzięki wypłaconemu wsparciu z Narodowego Funduszu mamy w kraju najnowocześniejsza oczyszczalnię ścieków w Europie, tysiące budynków poddano termomodernizacji, zbudowano inteligentne sieci, a tysiące spółek użyteczności publicznej zyskało standardy zarządzania pozwalające im uzyskać finansowania z instytucji unijnych i międzynarodowych powiedział Kazimierz Kujda.
Wskazał, że w ramach POIiŚ realizowanych jest obecnie 4220 kontraktów. Od maja 2016 roku, gdy podpisano pierwsza umowę wartość kontraktów opiewa na 29 mld zł. W samej pierwszej osi programu inwestycje energetyczne opiewają na ponad 5,5 mld zł.

Czyste powietrze, energia, klimat
Drugi dzień Targów skupiał się na kwestiach związanych z klimatem, energią i poprawą jakości powietrza. W przestrzeni wystawienniczo-konferencyjnej EkoSfera odbyła się debata „Czyste Powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”. W dyskusji udział wzięli najwyżsi rangą polscy urzędnicy oraz reprezentantka Komisji Europejskiej Aneta Wiliems z DG Environment. Prelegenci dyskutowali nad kwestiami dotyczącymi ograniczenia problemu niskiej emisji.
– Program Czyste Powietrze, poprzez termomodernizację i wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne, zmniejszy radykalnie emisję pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne – podkreślił minister Henryk Kowalczyk.
W debacie „Klimat i energia” obok przedstawicieli polskiego rządu udział wziął Wolfgang Munch z DG Region. Dyskusja toczyła się wokół polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wyzwań stojących przed polską energetyką, która w około 80 procentach opiera się na węglu.
– Musimy odpowiednio zaplanować etap przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Dążę do tego, by był on jak najbardziej ewolucyjny a nie rewolucyjny. Transformacja energetyki musi uwzględniać technologie i czas trwania inwestycji – podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Wskazano, że racjonalna polityka klimatyczna powinna opierać się na bilansowaniu emisji gazów cieplarnianych i łączeniu redukcji emisji CO2 z pochłanianiem.
Debaty dotyczyły także, finansowanie ochrony środowiska ze środków Programu Infrastruktura
i Środowisko, wyzwań stojących przed NFOŚiGW w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz budownictwa drewnianego, które jest szansą na nowoczesne i ekologiczne domy
w Polsce. Podsumowano 25 lat działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zorganizowane w Ekosferze panele, warsztaty i wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wyróżnienia i nagrody
Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich wręczyli minister Henryk Kowalczyk i prezes Zarządu MTP Przemysław Trawa. Otrzymało je dziewięciu przedsiębiorców, których eksponowane na targach produkty uzyskały najwyższą ocenę jury: Pronar (Polska), RDLS (Polska), Centriair (Szwecja), Lange Christian (Belgia), Komptech (Austria), Terex-Ecotec (Irlandia Północna), Protechnika Łuków (Polska), Gleisdorf (Austria), Alfred Kärcher (Niemcy).
Dyrektor Targów POL-ECO SYSTEM 2018 Paulina Pietrzak wręczyła sześć nagród Acantus Aurens, które zostały przyznane za najlepsze aranżacje ekspozycji targowych. Otrzymali je: Pronar (Polska), Ambasada Norwegii, Aventek Technologies (Polska), Soluxtec (Niemcy), T&T Proenergy (Polska) oraz Wende Recyclingtech (Polska).
W organizowanym przez Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW konkursie Produkt w Obiegu nagrodzono producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wysokie kompetencje MPT
Targi POL-ECO SYSTEM zorganizowane zostały na pięć tygodni przed szczytem klimatycznym COP24, który w grudniu będą gościć Katowice. Na COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie, zobowiązujące 195 państw do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Organizacją logistyczną szczytu COP24 zajmą się Międzynarodowe Targi Poznańskie. Decyzja o powierzeniu MTP tego zadania jest potwierdzeniem kompetencji firmy oraz bardzo wysokiej pozycji wśród organizatorów najważniejszych wydarzeń w Polsce.

 

Ekorynek TV