Search
Close this search box.

Zobacz również:

LOTOS na rzecz środowiska

foka

Grupa LOTOS to dojrzała, świadoma skali i charakteru swojego oddziaływania organizacja, która angażuje się w wiele aktywności na rzecz środowiska naturalnego. W swojej działalności szanuje i uwzględnia potrzeby społeczności lokalnych oraz wychodzi naprzeciw społecznym i środowiskowym wyzwaniom.

Grupa LOTOS to dojrzała, świadoma skali i charakteru swojego oddziaływania organizacja, która angażuje się w wiele aktywności na rzecz środowiska naturalnego. W swojej działalności szanuje i uwzględnia potrzeby społeczności lokalnych oraz wychodzi naprzeciw społecznym i środowiskowym wyzwaniom.

 

Swoje kompetencje w zakresie ekologii firma realizuje zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Wynika to przede wszystkim z nadmorskiego położenia rafinerii Grupy LOTOS. Flagowym projektem w tym obszarze jest „Kierunek Bałtyk”. Partnerami tej inicjatywy są organizacje zajmujące się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska, czynną ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. Realizowane działania związane są z najbliższą okolicą gdańskiej rafinerii, a więc cennymi przyrodniczo terenami, znajdującymi się w okolicy zakładów, gatunkami zwierząt oraz różnorodnością biologiczną fauny i flory morskiej.

Pomagamy bałtyckiej przyrodzie

„Kierunek Bałtyk” to również strona internetowa (www.kierunekbaltyk.pl), na której zawarto wiadomości na temat projektów ekologicznych. Dodatkowo można tam też znaleźć transmisję na żywo (www.sokoly.lotos.pl) z budki sokołów wędrownych, które założyły gniazdo na najwyższym kominie (elektrociepłowni) rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku. W ramach witryny realizowany jest także streaming z fokarium w Helu (www.sledzfoki.pl), z którym Grupa LOTOS współpracuje w ramach programu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”.

Projekt jest jedną z wielu inicjatyw, jakie LOTOS od lat prowadzi na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Spółka realizuje ten program od 2009 roku we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Organizowane działania skupione są wokół pomocy w zahamowaniu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków fauny morskiej Morza Bałtyckiego. Wśród nich znajduje się foka szara oraz morświn, którego liczebność szacowana jest na 100 sztuk.

 

Morświny nazywane są często bałtyckimi kuzynami delfinów, ale w odróżnieniu od nich wiodą niezwykle skryty tryb życia – rzadko podpływają do łodzi, więc trudno prowadzi się ich obserwację i badania. Morświny są jedynymi waleniami na stałe zamieszkującymi wody Bałtyku, głównie u wybrzeży Danii, Niemiec, południowej Szwecji, a w Polsce – Zatoki Pomorskiej, Gdańskiej i Puckiej. We wrześniu 2013 roku Stacja Morska w Helu ukończyła budowę muzeum poświęconego morświnom tzw.: Domu Morświna, który jest otwarty dla zwiedzających.

Ważny sprzęt do badań

Dzięki wsparciu Grupy LOTOS zakupiony został sprzęt służący do realizacji badań nad występowaniem morświnów. Wykorzystywany jest on również do realizacji zadań międzynarodowego projektu SAMBAH, nadzorowanego przez Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpraca, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, obejmuje również edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku oraz informowanie o sposobach ochrony zagrożonych gatunków.

 

Bałtyk jest obecnie jednym z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie. Otrzymał nadany przez Międzynarodową Organizację Morską status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego, stąd konieczność wyjątkowej dbałości o jego zrównoważony rozwój. Zapoczątkowana w 2015 roku inicjatywa UN Global Compact „Program Bałtyk” powstała, by ten cel realizować. Grupa LOTOS jest jednym z partnerów tego projektu.

Ekorynek TV