Search
Close this search box.

Zobacz również:

Jak dbać o przestrzeń wspólną?

PIGC samorządy dbają o przestrzeńNie raz zdarzało Ci się złościć na samorząd za stan ulic, rozbite szkło i niedopałki porozrzucane w parkach czy śmieci na placach zabaw? Nie wszystkiemu winne są jednak władze gminy, miasta czy… sołtys. – Za czystość na osiedlach odpowiada zarządca nieruchomości, na drogach publicznych porządek gwarantować ma zarząd drogi. – przypomina Polska Izba Gospodarcza Czystości (PIGC).

Ale właściwie, kto konkretnie i za co odpowiada? Jak należy dbać o przestrzeń wspólną? W jakich obszarach porządek powinien zapewnić samorząd, a w jakich zarząd wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni? Rozwiewamy wątpliwości z pomocą PIGC.

Porządek nie tylko w budynkach

Nienaganne utrzymanie czystości terenów zewnętrznych to pierwszy krok do budowania pozytywnego wizerunku. Obsługa nieruchomości nie sprowadza się do sprzątania tylko pomieszczeń wewnątrz. Dbałość o wygląd terenów zewnętrznych takich jak: trawniki, parki, klomby oraz drogi i parkingi to nie tylko kwestia estetyki, ale również obowiązek jego właścicieli czy zarządców tj. jak administracja wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni. A obowiązków jest niemało.

 

Do obowiązków właścicieli, zarządców, itp. należy:

– strzyżenie trawników, usuwanie chwastów i chorych i przekwitniętych kwiatów oraz dbanie o drzewostan

– aeracja, wertykulacja i podlewanie trawników

– pielęgnacja żywopłotów, roślin hodowlanych oraz kwitnących kwiatów, zależnie od pory roku

– grabienie liści, usuwanie gałęzi, konarów, zwierzęcych odchodów, śmieci itp.

– zabezpieczanie roślin przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodnikami czy chorobami

– ręczne i mechaniczne zamiatanie chodników, dróg dojazdowych, placów oraz parkingów

– odśnieżanie ręczna i mechaniczne oraz usuwanie gołoledzi

– mycie architektury na terenie zewnętrznym np. znaki, oświetlenie, kosze na śmieci itp.

– utrzymanie w czystości placów zabaw wraz z wyposażeniem.

– wywóz odpadów.

Ten, kto administruje…

Jeśli chodzi o zarządców to przeważnie zaliczamy do nich: samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, itp. Zarządcy opiekują się największymi obszarami terenów zewnętrznych, na których wykonywane są w większości wszystkie wyżej wymienione czynności. W związku z tym najczęściej posiadają w swoich strukturach wyspecjalizowane grupy pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości terenów zewnętrznych. Realizacja takich usług wymaga ustanowienia harmonogramów, w których zawarte są zakresy wykonywanych prac w podziale na czas wykonywania tych usług. Często zespoły te posiadają profesjonalne maszyny i urządzenia.

 

Wyspecjalizowane maszyny do utrzymywania czystości:

– kosiarki, kosy spalinowe, mini ciągniki z opcją koszenia, zamiatania i zbierania oraz zamiatarki

– ciągniki do koszenia i odśnieżania wyposażone w rozsiewacze do piasku, soli czy innych środków do zwalczania śliskości

– urządzenia komunalne mogące wykonać pracę zarówno w okresie letnim jak i zimowym – zamiatanie, koszeni ze zbieraniem, mycie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie, posypywanie środkami zwalczającymi śliskość.

– samochody do transportu odpadów – pokosu, gałęzi, konarów oraz śmieci.

 

Firma zewnętrzna wykona trudne zadanie

Niekiedy administratorzy terenów zewnętrznych, w drodze postępowania przetargowego, zlecają wykonanie prac wyspecjalizowanym firmom sprzątającym. Okazuje się, że koszty zatrudnienia takiej firmy wcale nie muszą być większe niż zatrudnienie własnego personelu.

– Gdy podliczymy koszty zatrudnienia łącznie z ZUS-em, BHP, zastępstwami, chemią i sprzętem oraz policzymy czas poświęcony na nadzór to oferta firmy sprzątającej może okazać się bardzo korzystna.  – wyjaśnia Michał Paździor, Technolog ds. Czystości w Zakładach Usługowych „EZT” S.A.

– Równocześnie atutem korzystania z outsourcerów jest to, że obecnie firmy takie posiadają wiedzę merytoryczną, doświadczenie, ogromne zaplecze sprzętowe oraz błyskawicznie reagują na potrzeby klienta. – kończy ekspert. 

Jak Cię widzą, tak Cię piszą…

Tworzenie harmonogramów wykonywanych prac jest kluczowe w dbaniu o wizerunek okolicy, ale nie tylko – pomaga również odpowiednio monitorować jej stan sanitarny. Dotyczy to zwłaszcza czystości w miejscach gdzie są większe skupiska ludzi, np. na placach zabaw, skwerach, w okolicach ławek czy wiat/kontenerów na śmieci.

– Jeśli chodzi o wiaty/kontenery na śmieci powinno się wprowadzić segregacje na poszczególne frakcje: plastik, papier, metal, szkło, bio, itp., zwłaszcza na osiedlach mieszkaniowych takich jak bloki, kamienice. Administratorzy starają się wywiązać z obowiązków, natomiast nie jest to łatwe z uwagi na duże skupiska ludzkie. Trudności wynikają najczęściej z braku zrozumienia użytkowników względem przestrzegania zaleceń. – mówi Michał Paździor, Technolog ds. Czystości w Zakładach Usługowych „EZT” S.A. – Jedynym rozwiązaniem jest niekończąca się edukacja, która przyniesie większą dbałość o środowisko oraz ułatwi proces sprzątania. Należy też pamiętać, że w takich miejscach oprócz procesu sprzątania należy regularnie przeprowadzać proces dezynfekcji i deratyzacji. – dodaje specjalista Zakładów Usługowych „EZT” S.A.

Bezpieczeństwo priorytetem

W przypadku placów zabaw, miejsc odpoczynku, itp. należy regularnie wykonywać prace czystościowe z wykorzystaniem bezpiecznych preparatów myjących, najlepiej ekologicznych, ponieważ z tych miejsc najczęściej korzystają dzieci. Nie należy zapomnieć również o stosowaniu środków dezynfekcyjnych – jednak przestrzenie czyszczone w ten sposób powinny być wyłączone z użytku do momentu, aż użyta w tym celu chemia przestanie być aktywna. Jeśli z kolei w miejscach przeznaczonych dla dzieci muszą być przeprowadzone okresowe prace, takie jak wymiana piasku, usuwanie graffiti z małej architektury itp., obszar robót trzeba wyłączyć z użytkowania do momentu zakończenia prac.

Jak sprzątać bezpiecznie dla otoczenia

Koszenie, zamiatanie, cięcie, przycinanie, usuwanie liści również powinno być wykonywane regularnie, w zależności od potrzeb i warunków. Podczas trwania tego typu prac należy odgrodzić/ zabezpieczyć miejsce ich wykonywania oraz ochraniać mienie stałe i ruchome, takie jak budynki, samochody itp. Pozostałe po zakończeniu robót odpady należy wywieść w miejsce składowania, np. na wysypisko odpadów biologicznych.

A co z odchodami zwierzęcymi, które również mogą być niebezpieczne? Pasożyty i zarazki zdarzają się zarówno w szczurzych bobkach – tych nie brakuje w piwnicach, na klatkach schodowych czy ulicach, jak i w ptasich ekskrementach, skumulowanych w miejscach, gdzie dokarmiane są gołębie. Groźne, zwłaszcza dla innych zwierząt bywają także odchody domowych pupili: psów i kotów. Tu jednak zasady utrzymania czystości komplikują się.

Na spacer z workiem. I co dalej?

Sporym problemem zwłaszcza w parkach i na skwerach, ale również na osiedlowych trawnikach są zanieczyszczenia po zwierzętach. Oczywiście, sprzątanie po psie i kocie to obowiązek właściciela, natomiast wiele osób się z niego nie wywiązuje. Zdaniem Michała Paździora, Technologa ds. Czystości w Zakładach Usługowych „EZT” S.A., taki stan rzeczy może wynikać z kilku przyczyn. -Zarządcy powinni w miejscach, gdzie właściciele spacerują ze swoimi pupilami zamontować więcej specjalnych koszy dla zwierząt oraz podajników zestawów higienicznych. Należałoby również regularnie uzupełniać materiały higieniczne. – radzi ekspert Zakładów Usługowych „EZT” S.A.

Gdy trzeba zadbać o ulice

– Pielęgnacja ulic jest również sporym wyzwaniem. W lecie utrzymywanie czystości polega na usuwaniu piasku, ziemi, śmieci oraz martwych zwierząt, w zimie dochodzi do tego dodatkowo niedopuszczanie do śliskości jezdni i chodnika. –  podkreśla Polska Izba Gospodarcza Czystości (PIGC). Na kim spoczywa obowiązek dbania o te elementy infrastruktury? Za odpowiedni stan drogi odpowiada jej zarządca lub właściciel, z kolei obowiązek usuwania martwych zwierząt to jedno z zadań gminy/samorządu/starostwa, co jasno określają przepisy.

Metody i środki

W okresie letnim prace dotyczące utrzymania czystych ulic powinno się wykonywać z wykorzystaniem: zamiatarek ręcznych, spalinowych oraz ciągników i miniciągników. Stosowanie takich rozwiązań gwarantuje skuteczne i całkowite usunięcie zanieczyszczeń, przy równoczesnym bezpyłowym procesie.

Odśnieżanie i usuwanie śliskości mi.in na drogach, placach i parkingach powinno wykonywać się zamiatarkami, odśnieżarkami spalinowymi oraz ciągnikami opłużonymi z rozsiewaczem środków zwalczających śliskość. W przypadku mniejszych powierzchni pracę można wykonać ręcznie z wykorzystaniem łopaty do odśnieżania. Za utrzymanie czystości znajdującej się wzdłuż nieruchomości musi zadbać każdy właściciel, co wynika z obowiązku prawnego. Prace takie należy wykonywać po ustaniu i w trakcie opadów śniegu oraz przy oblodzeniach nawierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

Najczęściej używanym środkiem do przeciwdziałania osadzaniu się śniegu i lodu jest:

– sól drogowa (Chlorek Sodu), która ma zły wpływ na roślinność. Koroduje elementy metalowe. Niszczy odzież, a nawet infrastrukturę drogową jak krawężniki, kostkę brukową czy płyty drogowe. Działa do temperatury -7 stopni Celsjusza.

Dostępne są alternatywne rozwiązania:

– Chlorek Magnezu – ten rodzaj soli ma właściwości higroskopijne. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i działa natychmiast na śnieg i lód. Jest aktywny nawet do -50 stopni Celsjusza.  Ma obojętne pH i brak widocznych śladów po roztworze soli na powierzchni drogi czy chodnika. Całkowicie ulega biodegradacji i w 100 % jest bezpieczny dla roślin.

– Chlorek Wapnia – również jest higroskopijny, natomiast dodatkową właściwością jest jego reakcja z wilgocią, podczas której wytwarza ciepło. Dzięki tej właściwości szybko i skutecznie pozbywa się śniegu i lodu. Działa do temperatury -30 stopni Celsjusza i podobnie jak chlorek magnezu nie pozostawia zabrudzeń.

W powyższym zestawieniu najskuteczniejsze są Chlorek Magnezu i Wapnia, natomiast Chlorek Sodu ma najniższą skuteczność. Jedynym argumentem przemawiającym za Chlorkiem Sodu jest cena. Natomiast należy pamiętać o niskiej skuteczności Chlorku Sou – max do -7 Stopni, niskiej wydajności tego środka oraz o jego negatywnym wpływie na środowisko naturalne oraz infrastrukturę drogową. – podkreśla Polska Izba Gospodarcza Czystości (PIGC).

– Wybierając środki do usuwania śliskości zarządcy powinni skalkulować efektywność wraz z czasem pracy, degradacją sprzętu i urządzeń oraz infrastruktury. Ważny jest też wpływ wybranych środków na środowisko naturalne. Może się bowiem okazać, iż to co tanie, w rzeczywistości jest drogie. – podsumowuje Michał Paździor, Technolog ds. Czystości Zakładów Usługowych „EZT” S.A.

Reasumując: utrzymanie terenów zewnętrznych jest czynnością ważną i potrzebną. W trakcie  tworzenia harmonogramów oraz wykonywania prac związanych z dbaniem o czystość powinniśmy mieć na uwadze nie tylko to, aby nasze otoczenie było schludne – pamiętajmy, że czystość oznacza również bezpieczeństwo i że prace tego typu powinny się odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Iwona Kukawska

 

Ekorynek TV