Środowisko

Jaki jest stan jakości wody z Zatoce Gdańskiej po awarii w przepompowni na Oławiance?

srodowiskoNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) powstał w 1989 roku, w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowując swój wyjątkowy charakter w skali Europy i świata Narodowy Fundusz od 29 lat nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze.

zubryDo 596 wzrosła liczba żubrów żyjących na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej - wynika z dorocznego liczenia tych zwierząt. Żubrów jest tam o 18 więcej niż przed rokiem. Zwierzęta widywane są nawet do 70 kilometrów od Białowieży.

Białowieski Park Narodowy (BPN) od lat zimą inwentaryzuje stado żubrów żyjące na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej. W tegorocznym liczeniu brało udział kilkadziesiąt osób: pracownicy parku, nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka, Bielsk i Rudka oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Zwierzęta liczono m.in. w miejscach zimowego dokarmiania; szukano ich po tropach na śniegu. Miejsca ich bytowania lokalizowane były po sygnałach z nadajników, które noszą niektóre żubry. Jeżeli była taka możliwość, zwierzęta filmowano, by później dane można było raz jeszcze zweryfikować.

walenieKażdego roku w wyniku przypadkowego zaplątania w narzędzia połowowe na świecie ginie co najmniej 300 000 waleni. W związku z tą dramatyczną sytuacją Międzynarodowa Komisja Wielorybnictwa (IWC) spotyka się w Słowenii, by omówić istniejący problem i wpłynąć na zmniejszenie tego i innych zagrożeń.

Międzynarodowa Komisja Wielorybnictwa poświęci w tym roku wiele uwagi bezprawnym praktykom uśmiercania wielorybów pod pretekstem prowadzenia badań naukowych przez Japończyków. Delegaci z ponad 80 krajów będą mieli również do przedyskutowania kwestie wielu innych śmiertelnych zagrożeń dla waleni, a także sposobów przeciwdziałania im. Omówiony zostanie m.in. wniosek WWF-u i innych organizacji pozarządowych dotyczący rozpoczęcia, na skalę globalną, starań o zmniejszenie przyłowu, czyli przypadkowego zaplątania w narzędzia do połowu ryb i owoców morza. Ofiarami przyłowu pada bowiem co roku co najmniej 300 000 wielorybów, delfinów i morświnów, w tym również naszych – bałtyckich, krytycznie zagrożonych wyginięciem.