geotermia minPierwszy w Polsce odwiert geotermalny na głębokość 5 tys. metrów, dzięki któremu będzie produkowane ciepło i energia elektryczna powstanie w Szaflarach na Podhalu. Inwestycję dofinansuje NFOŚiGW.

Pierwsza tego typu inwestycja w kraju będzie polegała na wykonaniu nowego, czwartego odwiertu – najgłębszego z dotychczasowych, bo sięgającego głębokości, na której temperatura wody wynosi 130 stopni Celsjusza. To umożliwi nie tylko produkcję ciepła, ale i energii elektrycznej. Ciepło z odwiertu trafi do sieci ciepłowniczej Nowego Targu. Obecnie eksploatowane są odwierty z głębokości ok. 3 tys. metrów, gdzie temperatura wody sięga 90 stopni Celsjusza.

Zgodnie z nowymi założeniami polityki energetycznej Polski – dotyczącymi dywersyfikacji źródeł energii i położeniu akcentów na stabilne odnawialne źródła energii, NFOŚiGW wprowadził do swojej oferty możliwość dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej.

wniosek ureAktualny wzór wniosku odzwierciedla zmiany przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) dokonanych ustawą  z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 925).

W przypadkach wymagających wyjaśnienia wątpliwości wynikających z treści złożonego wniosku, istnieje możliwość przekazania do URE danych kontaktowych do osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy tj. nr telefonu i/lub adres e-mail, które można zamieścić w polu „Uwagi”.

źródło: URE

wiatraki ozeSejm przyjął poprawki Senatu wprowadzone do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i teraz czeka ona na podpis prezydenta. Opozycja i część ekspertów nazywają nowe przepisy antyprosumenckimi. Chodzi o brak mechanizmu taryf gwarantowanych, który miał umożliwić rozwój przydomowych mikroinstalacji. To uderza nie tylko w osoby mniej zamożne, które chciałyby w takich instalacjach wytwarzać energię, lecz także w krajowe firmy, które produkują urządzenia dla mikroenergetyki – podkreślają przedstawiciele Greenpeace.

– Te firmy miałyby szansę się rozwinąć i konkurować na europejskich i światowych rynkach. Niestety, nie ma rynku wewnętrznego, nie ma też popytu na ich urządzenia w skali kraju z uwagi na brak odpowiedniego systemu wsparcia, mimo że na świecie takie systemy są wdrażane. Przedstawiciele tego przemysłu nie wiedzą, co robić, są w sytuacji bardzo niestabilnej – alarmuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Anna Ogniewska z Fundacji Greenpeace Polska.

wiatraki ozeSejm przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Mimo poparcia dla systemu taryf gwarantowanych w poprzedniej kadencji Sejmu, dzisiaj posłowie i posłanki Prawa i Sprawiedliwości w głosowaniu odrzucili ten mechanizm. Ta oraz pozostałe zmiany w ustawie mogą pogłębić patologie narosłe w sektorze energetyki odnawialnej i zahamować jej rozwój w Polsce.

Taryfy gwarantowane to system wsparcia dla prosumentów, czyli osób produkujących energię w najmniejszych (głównie przydomowych) instalacjach OZE, polegający na zakupie po stałej cenie energii w nich produkowanych. W ramach nowelizacji zastąpiono je  tzw. opustem – za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzonej do sieci prosument będzie mógł otrzymać rabat na kupowaną energię. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą korzystać z rabatu w wysokości 80% na kupno energii, a posiadaczom instalacji o mocy między 10 a 40 kW będzie przysługiwać rabat w wysokości 70%. Wytworzone w mikroinstalacji nadwyżki energii będą oddawane za darmo koncernom energetycznym, które tę energię mogą odsprzedać innym odbiorcom końcowym. Poprawka przywracająca system taryf gwarantowanych, złożona przez Klub Poselski PSL, została odrzucona.

gina sanders fotoliacomOpublikowano poselski projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prace nad nowelizacją trwały w Ministerstwie Energii od kilku miesięcy. Projekt zakłada wprowadzenie niekorzystnych dla obywateli zmian w systemie wsparcia wytwarzania energii z OZE. Zgodnie z nowelizacją właściciele najmniejszych przydomowych elektrowni mają zostać pozbawieni taryf gwarantowanych. W uzasadnieniu do projektu pojawiła się niezgodna z prawdą informacja, że organizacje ekologiczne popierają projekt.

Ruch “Więcej niż energia” działający na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce jednoznacznie krytykuje proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o OZE rozwiązania, o czym wielokrotnie informował sam resort energii. Tymczasem w uzasadnieniu do projektu nowelizacji znalazła się informacja, że przepisy zyskały aprobatę środowisk związanych ze środowiskiem prosumenckim, w tym organizacji WWF, Polskiej Zielonej Sieci, Greenpeace, ClientEarth oraz zainicjowanego wspólnie przez te organizacje ruchu “Więcej niż energia”.