nfosgiw„Zasoby i możliwości techniczne rozwoju technologii geotermalnych w Polsce” – to temat dyskusji, która 17 maja 2016 roku odbyła się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu ekspertów uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych i Departament Nadzoru Geologicznego), Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz przedsiębiorstw wiertniczych (Exalo Drilling S.A., G Drilling S.A.).

Gospodarzy reprezentował Zarząd NFOŚiGW z Prezesem dr inż. Kazimierzem Kujdą, specjaliści z Departamentu Energii i Innowacji, a także z Wydziału Górnictwa
i Geologii.

Spotkanie ekspertów w dziedzinie geotermii miało charakter roboczych konsultacji. Służyło m.in. uzyskaniu i wymianie informacji na temat zasobów energii geotermalnej i geotermicznej na różnych poziomach i obszarach oraz możliwości jej wykorzystania, a także w zakresie metod i technik wiertniczych, które mogłyby być zastosowane w tej branży.

1ntial DevelopmentPolitechnika Białostocka stworzyła specjalny energooszczędny budynek, w którym zastosowano najnowsze rozwiązania. Będą w nim prowadzone badania związane z architekturą energooszczędną i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w domach.

Laboratorium architektury energooszczędnej i energii odnawialnych zostało wybudowane przy wydziale architektury Politechniki Białostockiej (PB). Powstało w ramach projektu, na który wydział otrzymał unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt to inwestycji to 2,7 mln zł, unijne dofinansowanie wynosi ponad 80 proc.

W poniedziałek budynek został zaprezentowany dziennikarzom, jego oficjalne otwarcie nastąpi w środę podczas obchodów 40-lecia wydziału architektury PB.