qla„Quarry Life Award” to międzynarodowy konkurs przyrodniczy i przedsięwzięcie naukowo-dydaktyczne organizowane przez koncern HeidelbergCement, największego na świecie producenta kruszyw i jednego z potentatów światowego rynku cementu. W Polsce organizatorem konkursu jest należąca do koncernu Grupa Górażdże. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat unikatowych walorów przyrodniczych kopalń surowców mineralnych oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych mających na celu ochronę i zwiększenie bioróżnorodności tych terenów.

oddychaj powietrzem headerProgram „Oddychaj Powietrzem” firmy TAURON Polska Energia S.A. powstał w 2017 r., w odpowiedzi na coraz bardziej uciążliwy problem niskiej emisji i związanego z nią smogu. Jego celem jest edukacja na temat przyczyn powstawania tego zjawiska, metod zapobiegania oraz skłonienie odbiorców do zwrócenia uwagi na skutki znaczenia powietrza. Program ma zasięg ogólnopolski, a jego adresatami są mieszkańcy polskich miast i wsi.

kropelek kolorowankaZabawa to najlepsza forma edukacji najmłodszych, a przy okazji promowania postawy proekologicznej. Prezentacja multimedialna, bajka i film edukacyjny, doświadczenia wykonywane przez dzieci oraz materiały edukacyjne to narzędzia pomagające w zdobywaniu wiedzy o racjonalnym korzystaniu z wody, a tym samym kształtowaniu właściwych zachowań w łazience i toalecie. Tak w skrócie prezentują się założenia Programu Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

wydW dniach 29-30 czerwca b.r. już po raz piąty odbyło się Sympozjum naukowe „ProEnergo-Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności", tym razem pod tytułem „Ecological lnnovation Day".

 

debata ekoinspiracja 2018Dyskusja odbyła się 28 lutego 2018 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podczas rozstrzygnięcia Plebiscytu „EKOINSPIRACJE” 2017.

W dyskusji udział wzięli:
Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
dr inż. Arkadiusz Węglarz, Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
Zbigniew Kamieński, Doradca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Aleksander Zawisza, Dyrektor ds. Rozwoju w GAZ-SYSTEM S.A.
Debatę prowadził Wojciech Stawiany, ekspert z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zrównoważone gospodarowanie energią wymaga inwestycji w ciekawe projekty. Na jakie obecnie stawia NCBR?