EDUKACJA

ctcWywiad z dr.n. med. Moniką Pizon - absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 2010 samodzielny pracownik naukowy w laboratorium SIMFO GmbH w Bayreuth na terenie Niemiec. Swoja działalność naukową koncentruje na krążących komórkach nowotworowych oraz krążących macierzystych komórkach nowotworowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji oraz doniesień naukowych prezentowanych na całym świecie.

Od kilku lat zajmuje się Pani biologią nowotworów. Na czym koncentrują się Pani badania?

Od 6 lat pracuje w laboratorium naukowym w Bayreuth i zajmuje się biologia krążących komórek nowotworowych( circulating tumor cells, CTCs). Krążące komórki nowotworowe są komórkami oddzielonymi od guza pierwotnego i /lub ognisk przerzutowych, które są obecne we krwi obwodowej a ich profil antygenowy i genetyczny odpowiada charakterystyce danego nowotworu. Badania naukowe pokazują kluczowa role CTCs w procesie powstawania przerzutów, jednak mechanizm ich powstawania nie został do końca poznany.

praca magisterskaPrzypominamy o trwającym do 15 września 2016 r. konkursie na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką dotyczącą polityki informacyjnej i komunikacji społecznej w dziedzinie ochrony środowiska.

Zwracamy uwagę na zakres tematyczny konkursu - treść pracy powinna bezpośrednio odnosić się do zagadnień polityki informacyjnej oraz komunikacji w obszarze ochrony środowiska. Prace poświęcone innej problematyce w ochronie środowiska nie będą oceniane.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, którzy obronili lub obronią prace między 1 stycznia 2015 r. a 15 września 2016 r. Praca musi być oceniona na ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

źródło: Ministerstwo Środowiska

rajOpis 1063 jaskiń z obszaru Karpat, Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wyżyny Olkuskiej zawiera sześć kolejnych tomów inwentarza jaskiń Polski. Nowa edycja została opracowana na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt kosztował 1,28 mln zł. Efekty prac można obejrzeć także na stronie: http://jaskinie.pgi.gov.pl, gdzie udokumentowanych jest już ponad cztery tysiące jaskiń i podobnych obiektów przyrodniczych w Polsce.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) wydał w pierwszym półroczu 2016 r. na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 6 kolejnych tomów inwentarza jaskiń Polski. Zawierają one dokumentacje 1063 jaskiń z obszaru Karpat (jaskinie Pogórza Śląskiego i Beskidu Śląskiego, Pogórza Wielickiego, Beskidu Małego, Beskidu Makowskiego, Beskidu Żywieckiego, Kotliny Żywieckiej, Gorców, Pogórza Wiśnickiego, Pogórza Rożnowskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Strzyżowskiego, Beskidu Niskiego, Pogórza Dynowskiego, Gór Sanocko-Turczańskich, Bieszczadów), Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wyżyny Olkuskiej (jaskinie okolic Krzeszowic i okolic Olkusza). Tym samym liczba tomów inwentarza wzrosła do 32.

upupFirma PepsiCo działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i stale poszukuje innowacyjnych sposobów pozwalających ograniczać swój wpływ na środowisko. PepsiCo angażuje się także w działania edukacyjne kształtujące proekologiczne zachowania konsumentów. Dlatego firma zleciła opracowanie edukacyjnej eko-aplikacji Up Up Hippo (upuphippo.com) na smartfony dla dzieci. Dzięki niej najmłodsi poprzez zabawę uczą się zgniatać plastikowe butelki po napojach.

Po przygodę ruszyć czas!

Bohaterem Up Up Hippo jest sympatyczny niebieski hipopotam. Aby wprawić go w ruch i pomóc mu przeżyć przygodę wystarczy smartfon i plastikowa butelka po napoju. Zgniatając butelkę, gracz pomaga hipopotamowi latać, pływać, skakać i wreszcie ukończyć misję – wyrzucić plastikową butelkę do właściwego pojemnika.

tigerZ okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona walce z nielegalnym handlem gatunkami zwierząt zagrożonych wyginięciem. Konferencja „Zero tolerancji dla nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem” była jednym z prawie 1000 wydarzeń organizowanych na całym świecie z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Podczas spotkania uczestnicy i zaproszeni goście rozmawiali m. in. o efektach realizacji przez Polskę postanowień Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Reguluje ona międzynarodowy handel okazami niektórych gatunków zwierząt i roślin, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi.

Podczas konferencji prelegenci udzielali także porad użytecznych dla turystów, szczególnie tych, którzy zamierzają odwiedzić Afrykę czy Amerykę Południową. Podkreślali, że próba przywiezienia do kraju torebki ze skóry krokodyla, nalewki ze skorpionem czy figurki z kości słoniowej to przestępstwo, za które grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Konferencji towarzyszyła wystawa eksponatów i wyrobów zarekwirowanych przez celników, m.in. spreparowane głowy aligatorów, skóry lwów i wilków czy wyroby z kości słoniowej. W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się także sadzenie drzewa – dębu przekazanego przez Lasy Państwowe.