EDUKACJA

Dlaczego warto z nami studiować?

UL studiaStudia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy teoretycznej i   praktycznej   z   zakresu   ekonomii   środowiska,   umożliwiają   nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej,

wiedza w zakresie zrównoważonego rozwoju i technologii środowiskowych  w  połączeniu  ze  studiami  w  zakresie  ekonomii  daje unikatowy profil absolwenta i podstawę rozwoju kariery w nowej i poszukiwanej profesji ekonomisty ochrony środowiska,

absolwent   jest   przygotowany   do   działalności   we   współczesnej globalnej gospodarce, ukierunkowanej na innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój,

oferujemy szeroką ofertę praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego,

oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, dajemy   możliwość   studiowania   za   granicą   w   ramach   programów  Erasmus Plus,

absolwenci  mają  możliwość  uzyskania  unikatowych,  państwowych  certyfikatów środowiskowych.

arktykaInternetowe połączenia w trakcie lekcji z badaczami z Arktyki, monitoring przyrody, nowe narzędzia edukacyjne dla nauczycieli - badacze z Instytutu Geofizyki PAN chcą swój innowacyjny pomysł na zajęcia przyrodnicze przekazać szkołom w całej Europie. Będzie to możliwe dzięki projektowi EDU-ARCTIC.

Jak przedstawiciele PAN poinformowali w przesłanym PAP komunikacie, projekt EDU-ARCTIC zdobył finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Przedsięwzięcie - koordynowane przez Instytut Geofizyki PAN - realizowane jest w konsorcjum sześciu instytucji z pięciu krajów.

EDU-ARCTIC to inicjatywa, adresowana do młodzieży w wieku 13-20 lat oraz ich nauczycieli. Pozwoli na uatrakcyjnienie nauczania przedmiotów przyrodniczych w europejskich szkołach. W ramach projektu udostępnione zostaną innowacyjne narzędzia on-line umożliwiające wykorzystanie tematyki badań polarnych w edukacji w całej Europie. Poza tym możliwy będzie kontakt uczniów z naukowcami poprzez transmisje on-line, uczestnictwo w konkursach, w których nagrodą będzie udział w wyprawie polarnej oraz monitoring przyrodniczy. Takie podejście do nauczania przyrody ma pomóc rozwinąć u młodych ludzi pasję i zachęcić do podjęcia kariery naukowej w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.