EDUKACJA

rozwoj ue azjaPodręcznik „Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju” jest prezentacją powiązań Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi. Koncentruje się na wskazaniu współpracy politycznej, ekonomicznej (na przykładzie handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych) oraz dotyczącej kwestii ochrony środowiska (wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju).

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów wyższych uczelni kierunków ekonomicznych i ekologicznych. Jest to również podręcznik wspomagający proces dydaktyczny w ramach interdyscyplinarnego programu kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie płaszczyzn współpracy, współczesnych powiązań gospodarczych i środowiskowych dotyczących Unii Europejskiej  i krajów Azji, pokazanie podejmowanych działań proekologicznych i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w krajach ASEM poprzez pryzmat wzajemnych stosunków politycznych i ekonomicznych.

wodno sciekowaProblematyka związana z efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym zasobów wodnych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia w skali globalnej. Również w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w ramach gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej podejmowane są liczne inicjatywy, między innymi w zakresie ponownego wykorzystania odpadów jako surowców oraz ochrony wód.

Głównym celem dydaktycznym podręcznika jest dostarczenie studiującym niezbędnej wiedzy z zakresu gospodarki odpadowej oraz gospodarki wodno-ściekowej jako sektorów warunkujących rozwój gospodarki narodowej, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kraju oraz transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Ponadto, celem podręcznika jest także rozpoznanie problemów gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej w aspekcie potrzeb społeczno-gospodarczo-środowiskowych i ich zaspakajania w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

podstawy inzynierii 2Inżynieria środowiska to wyjątkowa dziedzina nauk technicznych, mająca bardzo duże znaczenie w rozwoju wielu innowacyjnych technologii. Praktyczne działania, które są konsekwencją rozwoju inżynierii środowiska istotnie przyczyniają się do postępu w sferze gospodarki i życia społecznego z poszanowaniem środowiska naturalnego, głównie przez wdrożenie rozwiązań technicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i zarządzanie nimi.

Zagadnienia, którymi zajmuje się inżynieria środowiska od wielu lat stanowią przedmiot zainteresowania nie tylko inżynierów, ale i ekonomistów w wielu krajach świata. Wiele aktualnych zadań w zakresie zielonych sektorów gospodarki realizowanych jest przez specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska, jednakże coraz bardziej dostrzega się potrzebę posiadania przez nich wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych.

Celem podręcznika „Podstawy inżynierii środowiska” jest przedstawienie wybranych zagadnień z szerokiego zakresu podstaw inżynierii środowiska w kontekście interakcji pomiędzy gospodarką, środowiskiem oraz technologiami i metodami inżynieryjnymi stosowanymi w celu kształtowania i ochrony środowiska naturalnego.

Dlaczego warto z nami studiować?

UL studiaStudia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy teoretycznej i   praktycznej   z   zakresu   ekonomii   środowiska,   umożliwiają   nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej,

wiedza w zakresie zrównoważonego rozwoju i technologii środowiskowych  w  połączeniu  ze  studiami  w  zakresie  ekonomii  daje unikatowy profil absolwenta i podstawę rozwoju kariery w nowej i poszukiwanej profesji ekonomisty ochrony środowiska,

absolwent   jest   przygotowany   do   działalności   we   współczesnej globalnej gospodarce, ukierunkowanej na innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój,

oferujemy szeroką ofertę praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego,

oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, dajemy   możliwość   studiowania   za   granicą   w   ramach   programów  Erasmus Plus,

absolwenci  mają  możliwość  uzyskania  unikatowych,  państwowych  certyfikatów środowiskowych.

arktykaInternetowe połączenia w trakcie lekcji z badaczami z Arktyki, monitoring przyrody, nowe narzędzia edukacyjne dla nauczycieli - badacze z Instytutu Geofizyki PAN chcą swój innowacyjny pomysł na zajęcia przyrodnicze przekazać szkołom w całej Europie. Będzie to możliwe dzięki projektowi EDU-ARCTIC.

Jak przedstawiciele PAN poinformowali w przesłanym PAP komunikacie, projekt EDU-ARCTIC zdobył finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Przedsięwzięcie - koordynowane przez Instytut Geofizyki PAN - realizowane jest w konsorcjum sześciu instytucji z pięciu krajów.

EDU-ARCTIC to inicjatywa, adresowana do młodzieży w wieku 13-20 lat oraz ich nauczycieli. Pozwoli na uatrakcyjnienie nauczania przedmiotów przyrodniczych w europejskich szkołach. W ramach projektu udostępnione zostaną innowacyjne narzędzia on-line umożliwiające wykorzystanie tematyki badań polarnych w edukacji w całej Europie. Poza tym możliwy będzie kontakt uczniów z naukowcami poprzez transmisje on-line, uczestnictwo w konkursach, w których nagrodą będzie udział w wyprawie polarnej oraz monitoring przyrodniczy. Takie podejście do nauczania przyrody ma pomóc rozwinąć u młodych ludzi pasję i zachęcić do podjęcia kariery naukowej w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.