Search
Close this search box.

Zobacz również:

III edycja Kongresu ESG Polska Moc Biznesu już w grudniu!

polmbPrzed nami Kongres ESG Polska Moc Biznesu. To już III edycja, która odbędzie się 4 grudnia 2023 na PGE Narodowym w Warszawie. Cenieni eksperci ze świata biznesu, NGO’soraz przedstawiciele środowisk akademickich i administracji spotkają się po raz kolejny, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami w duchu idei ESG. Wydarzenie rozpocznie się już 4 grudnia 2023 w innowacyjnej przestrzeni PGE Narodowy w Warszawie.

WSPÓLNIE DLA LEPSZEGO ŚWIATA

Celem Kongresu ESG Polska Moc Biznesu jest jak optymalizacja wykorzystania zasobów, możliwości i perspektyw, które pozwalają działać w duchu odpowiedzialności biznesowej, zrównoważonego rozwoju oraz świadomej transformacji. To kolejna okazja do wzajemnego dialogu między przedstawicielami kadr kierowniczych, środowisk akademickich, NGO’s oraz administracji centralnej i samorządowej. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia odniosła duży sukces, uzyskując 2 mln dotarcia dzięki kampanii OOH i zasięgu na poziomie 25 mln odbiorców.

Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy oprócz swojego core biznesu zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo – mówił gość ubiegłorocznej edycji wydarzenia, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego S.A., Olgierd Cieślik. – Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego to dziś wizytówka każdej poważnej firmy.

Z tego tytułu Polska Moc Biznesu już po raz trzeci połączy wybitnych gości, ekspertów działających w duchu idei ESG oraz uczestników, stając się przestrzenią do wymiany doświadczeń, inspiracji i zdobywania nowej wiedzy opartej o innowacyjne rozwiązania tworzone dla środowiska, społeczeństwa i sektora gospodarczego.

– Sukces łatwo jest osiągnąć, dużo trudniej go utrzymać – komentuje gość poprzedniej edycji, sportowczyni, inwestorka i przedsiębiorczyni, Ewa Chodakowska. – Namawiam wszystkich do autentyczności, bądźcie sobą w biznesie, zaufajcie sobie. Życzę Wam dużo poczucia, że razem możemy więcej.

TRZY SCENY W MYŚL IDEI ESG

Po raz kolejny prelegenci, goście i uczestnicy spotkają się w ramach trzech segmentów, z których każdy będzie odpowiadał poszczególnym scenom tematycznym. Dyskusje i spotkania będą toczyć się w obrębie trzech filarów odnoszących się do idei ESG:

Eksperci poruszą tematykę związaną m.in. z redefinicją motoryzacji, energetyką, gospodarką obiegu zamkniętego, work-life balance, zrównoważonym budownictwem czy rolą sztucznej inteligencji w biznesie i codziennym życiu. III Edycja Kongresu ESG odbędzie się w innowacyjnej przestrzeni PGE Narodowego w Warszawie.

EKOLOGICZNA POLSKA – PYTANIA O KLIMAT I SUROWCE NATURALNE

Realizując ideę ESG, eksperci z związani z sektorem środowiska naturalnego poruszą tematy związane z dostawami energii i wody czy gospodarowaniem odpadami. W ramach prowadzonych dyskusji możliwe będzie poszukanie odpowiedzi na pytania o to, czy cele klimatyczne mogą wspierać zrównoważony rozwój kraju lub jak w świadomy sposób obniżać zużycie surowców naturalnych. Scena związana z dziedziną ekologii stanie się także przestrzenią do eksperckich dyskusji m.in. w temacie bezpieczeństwa dostaw żywności, energetyki wiatrowej czy zrównoważonego zakupu usług transportowych.

WORK-LIFE BALANCE, ZDROWIE PUBLICZNE I SAMORZĄDY, CZYLI MOC SPOŁECZNA

Kolejna scena to okazja, by spojrzeć na odpowiedzialność społeczną w wielu nowych kontekstach. Dyskusje i debaty będą toczyć się w ramach filaru Moc Społeczna, a zaproszeni goście podejmą m.in. tematykę work-life balance czy aktywności fizycznej. Spotkania prowadzone w tej sekcji będą także przestrzenią
do przybliżenia wyzwań stojących przed branżą farmaceutyczną i medyczną. W duchu wzajemnego szacunku i równowagi skupią się również na sile małych ojczyzn i lokalnego kapitału, a także na problemach wynikających ze społecznej odpowiedzialności oraz nierówności płci.

WPŁYW BIZNESU A FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ostatni z filarów odnoszący się do idei ESG skupi się na poruszeniu istotnych trendów i innowacji w zakresie gospodarki. Zaproszeni do debat i paneli dyskusyjnych goście poruszą tematy związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju i budownictwa. Sekcja ta stanie się także przestrzenią do poszukiwania odpowiedzi na pytania o szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, przywództwem w dobie ESG i local contentem. Uczestnicy III edycji Kongresu Polska Moc Biznesu będą mogli wziąć udział w różnych formatach, od debat i dyskusji przy okrągłych stołach, po power speechs i Key Notes, czyli wystąpienia inspirujących postaci publicznych. Nazwiska prelegentów poznamy w kolejnych tygodniach, jednak Organizatorzy już teraz zapewniają, że uczestnicy mogą liczyć na udział wybitnych gości.

GALA NAGRÓD „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH” – ZGŁOŚ SIĘ DO 12 LISTOPADA!

Wydarzenie zwieńczy Gala Polskiej Mocy Biznesu, podczas której wręczone zostaną nagrody przeznaczone dla laureatów konkursu „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH”. Trójkę finalistów w każdej z trzech grup wyłoni konkursowe jury. Decydujący głos zyskają także internauci, którzy będą mogli wybrać proponowanych laureatów w ramach głosowania on-line. Zamykającą III edycję Kongresu galę uświetnią występy wybitnych polskich artystów.

Wydarzenie rozpoczyna się już 4 grudnia 2023 na PGE Narodowym.

Ekorynek TV