Search
Close this search box.

Zobacz również:

Grupa Renault inwestuje w przyszłościowe technologie wodorowe jako uzupełnienie napędów zeroemisyjnych i w rozwój zrównoważonej mobilności

Ogniwo paliwowe HyviaW ramach swojej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupa Renault wyznaczyła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku w Europie i do 2050 roku na świecie. Cel ten Grupa zamierza osiągnąć poprzez rozwój napędu wodorowego jako uzupełnienia dla aut z napędem w 100% elektrycznym. Dostawcze Renault z napędem wodorowym jest już faktem. Grupa Renault zamierza do 2030 roku osiągnąć wspólnie z firmą joint venture HYVIA 30% udziałów w rynku europejskim samochodów dostawczych.

W przypadku marek Renault i Alpine samochód napędzany wodorem jest obecnie w fazie projektowania.

Istnieją dwie technologie zespołów napędowych umożliwiające wykorzystanie wodoru jako nośnika energii, nad którymi pracuje Grupa Renault: spalinowy silnik wodorowy i wodorowe ogniwa paliwowe.Wodorowy silnik spalinowy wykorzystuje ten gaz jako paliwo, spalane w obecności tlenu w komorze spalania. Określenie „samochód wodorowy” używane jest dzisiaj  w odniesieniu do wodorowego samochodu elektrycznego wyposażonego w wodorowe ogniwo paliwowe i silnik elektryczny

Renault Master Van H2 TechDostawcze Renault z napędem wodorowym, Renault Master H2-Tech

Zasada działania wodorowego ogniwa paliwowego:

Nazwa „ogniwo paliwowe” jest tutaj myląca, ponieważ w tej technologii energia elektryczna jest wytwarzana bez procesu spalania. W ogniwie paliwowym zachodzi reakcja elektrochemiczna między wodorem ze zbiornika a tlenem zawartym w powietrzu, w efekcie której powstaje prąd elektryczny, ciepło i para wodna. Wytworzona w tym procesie energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorze zasilającym silnik elektryczny napędzający pojazd. Do układu wydechowego trafia jedynie para wodna.

Zasięg samochodów zasilanych wodorem:

W celu optymalizacji zarządzania energią wodorowe ogniwo paliwowe jest połączone z akumulatorem trakcyjnym, którego pojemność w połączeniu z pojemnością zbiornika wodoru decyduje o całkowitym zasięgu wodorowego pojazdu elektrycznego. W wodorowych samochodach elektrycznych wodorowe ogniwo paliwowe pełni rolę układu zwiększającego zasięg (ang. range extender) elektrycznego zespołu napędowego. Samochód napędzany wodorem ma wiele zalet: brak emisji CO2 podczas jazdy, duży zasięg i krótki czas, poniżej 5 minut, napełniania zbiornika, jak w pojazdach zasilanych paliwami kopalnymi.


Ekorynek TV