Search
Close this search box.

Zobacz również:

ekologia w plenerze, wystawa w muzeum łazienki królewskie

ŁazienkiOd 1 maja w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich można obejrzeć wystawę edukacyjną poświęconą ekologii. Tematem ekspozycji są wyzwania środowiskowe stojące przed światem oraz przykłady rozwiązań przyjaznych naturze.Wystawa powstała pod patronatem Renault Polska, w ramach projektu Zielona Ostoja Renault.

Okres wiosenny sprzyja długim spacerom. Dla tych, którzy chcieliby połączyć je z edukacją, Renault Polska przygotowało coś specjalnego. Od 1 maja do 30 czerwca odwiedzający park przy Alejach Ujazdowskich mogą obejrzeć ekspozycję stworzoną w ramach projektu Zielona Ostoja Renault. 48 plansz zlokalizowanych w galerii plenerowej jest poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju. Wystawa wskazuje wyzwania stojące przed naszą planetą i niezbędne działania mające na celu ochronę zasobów naturalnych.

Potrzeba ekologicznej inicjatywy

Świat, w tym również Polska, zmaga się ze skutkami degradacji środowiska. Postępujące ocieplenie klimatu i zanieczyszczenie powietrza to tylko niektóre z nich. Problemem jest również zanikanie bioróżnorodności i wymieranie gatunków. A to tylko czubek góry lodowej. Wyzwania, które stoją przed naturą, wymagają zdecydowanych działań każdego z nas oraz odpowiedniego edukowania.

Badanie Instytutu GFK „Ekologiczne postawy Polaków” przeprowadzone pod koniec 2020 roku na zlecenie Grupy Renault pokazało, że w większości zdajemy sobie sprawę z wagi działań ekologicznych i chcemy je podejmować, ale potrzebujemy wiedzy, w jaki sposób możemy to zrobić na tzw. własnym podwórku. 8 na 10 Polaków uważa siebie za osoby eko, aż 85% ma zaś świadomość, że przez swoje postawy może przyczynić się do ochrony środowiska. Jednocześnie tylko 13% brało udział w oddolnych inicjatywach środowiskowych, a duża część badanych ma problem z takimi czynnościami jak ograniczenie zużycia plastiku, wody czy korzystanie ze zrównoważonych środków transportu.

Wystawa poświęcona naturze

Wystawa plenerowa w Łazienkach Królewskich przeprowadza spacerowiczów przez najważniejsze wyzwania środowiskowe, które stoją przed światem oraz Polską. 48 plansz daje zwiedzającemu szerokie spektrum wiedzy środowiskowej w formie hasłowych i graficznych informacji. To zbiór kluczowych danych z globalnych raportów, liczb obrazujących problem degradacji planety oraz ciekawostek. To także dawka wskazówek, w jaki sposób każdy z nas może działać na rzecz natury. Treść powstała przy wsparciu merytorycznym Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Obecna skala degradacji środowiska naturalnego wymaga zbiorowej mobilizacji, dlatego Grupa Renault z własnej inicjatywy przyjęła strategię środowiskową. W ramach prowadzonych działań firma zwraca uwagę na konieczność zadbania o przyszłość kolejnych pokoleń. Kluczem może być odpowiednia edukacja. Celem projektu Zielona Ostoja Renault jest kształtowanie świadomości ekologicznej, a przede wszystkim inicjowanie lokalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Wystawa w Łazienkach Królewskich nie tylko uświadamia nam skalę zagrożeń, ale także wskazuje inicjatywy, jakie każdy z nas może podjąć w swoim najbliższym otoczeniu. W tym zakresie możemy i powinniśmy wymagać wiele od władz czy korporacji, ale jednocześnie miejmy świadomość, że działania w skali mikro składają się na sukces w skali makro. Przyszłość leży w naszych rękach, dlatego odpowiednia edukacja może dać impuls do większej aktywności na poziomie lokalnym. Jestem przekonana, że wspólnie możemy zrobić dużo dobrego dla środowiska – mówi Agata Szczech, Dyrektor Komunikacji Terytorium East Grupy Renault.

Renault w trosce o środowisko naturalne

Renault nie poprzestaje na szeroko zakrojonych działaniach edukacyjnych i społecznych. Strategia środowiskowa jest ważnym elementem planu strategicznego Renaulution ogłoszonego w 2021 r. W ramach działań w kierunku transformacji ekologicznej Grupa Renault dąży do osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2040 r., a na całym świecie do 2050 r. W tym celu firma zobowiązała się do elektryfikacji pojazdów – już w 2025 roku samochody elektryczne będą stanowić 65% sprzedaży, a w 2030 roku 90% w przypadku marki Renault w Europie.

Oprócz tego Grupa Renault rozpoczyna dekarbonizację zakupów, począwszy od sześciu komponentów (stal, aluminium, polimery, komponenty elektroniczne, opony i szkło). Ambicją grupy jest zmniejszenie śladu węglowego zakupów o 30% do 2030 roku (w CO2/kg materiału). Pracuje ona również nad zapewnieniem odpowiedzialnych i zrównoważonych dostaw surowców oraz podejmuje współpracę w zakresie recyklingu metali z akumulatorów w obiegu zamkniętym. Celem Grupy Renault jest także zmniejszenie emisji swoich zakładów na świecie o 50% do roku 2030 (w porównaniu z 2019 r.).

Zobowiązania firmy obejmują ponadto działanie na rzecz zdrowia (poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń), ochrony zasobów naturalnych i bioróżnorodności.

EiR

Ekorynek TV