Search
Close this search box.

Zobacz również:

Czy odbiorcy energii elektrycznej są zagrożeni blackoutem zimą 2022 roku?

Enel X www artykul case studyW lutym 2022 ponad 1,2 mln odbiorców pozostało przez wiele godzin bez prądu. Nie wynikało to z braku mocy w systemie energetycznym, ale ze względu na burze i wichury powodujące lokalne awarie sieci energetycznej.Jednak na skutek znacznych ograniczeń możliwości importu do Europy podstawowych surowców energetycznych, czyli gazu i węgla i w konsekwencji ich niedoborów dla elektrowni, rośnie obecnie ryzyko deficytu mocy, mogące prowadzić nawet do blackoutu.

Ostatni raz ograniczenia dostaw ze względu na deficyty mocy wprowadzono w Polsce latem 2015 roku, kiedy tysiące nieprzygotowanych przedsiębiorstw musiało znacząco ograniczyć pobór mocy po wprowadzeniu tzw. stopni zasilania. Spowodowało to bardzo znaczące straty dla tych którzy zareagowali na ograniczenia i wysokie kary dla tych, którzy nie zareagowali. Ale pozwoliło to uniknąć znacznie groźniejszego blackoutu, który dotknąłby wszystkich odbiorców.

Obecnie, dzięki szybkiemu rozwojowi fotowoltaiki, sytuacja systemie energetycznym w lecie jest dużo bardziej stabilna i nawet upały i susze nie spowodowały nadmiernego ryzyka w zakresie deficytu mocy. Problemem jednak może stać się okres zimowy, w którym dotychczas elektrociepłownie zapewniały nam zwiększoną podaż mocy, a udział ogrzewania elektrycznego był bardzo niewielki. Deficyty węgla na cele ogrzewania i bardzo szybki wzrost sprzedaży pomp ciepła znacząco zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Bardzo długie okresy ekstremalnych temperatur w połączeniu z niską generacją OZE oraz niestety dużą awaryjnością naszych elektrowni konwencjonalnych może prowadzić do występowania krótkookresowych deficytów rezerw mocy, o czym ostatnio ostrzegały Polskie Sieci Energetyczne. PSE bilansują system energetyczny, czyli utrzymują równowagę między generacją a zapotrzebowaniem, korzystając z rezerw mocy w elektrowniach oraz możliwości importu z krajów sąsiednich. W przypadku gdy po wykorzystaniu wszelkich dostępnych rynkowych rezerw mocy spadają poniżej minimalnego poziomu (między 5% a 9% zapotrzebowania) PSE  wykorzystuje mechanizm rynku mocy – wzywa elektrownie i odbiorców mające umowy w ramach  rynku mocy (uczestnicy programu Demand Side Response) do dostarczenia mocy. Jednak sytuacja taka występuje niezmiernie rzadko.

PSE po raz pierwszy w historii rynku mocy ogłosiły stan zagrożenia w piątek 23 września 2022 roku. Zapotrzebowanie w godzinach okresów zagrożenia spadło o blisko 1000 MW w stosunku do prognoz PSE. Dzięki zaangażowaniu kilkuset odbiorców udało się więc przywrócić stabilność systemu i zapobiec ograniczeniom dostaw lub blackoutowi.  

Rozwój mechanizmów DSR pozwala także bezpiecznie zintegrować z systemem energetycznym więcej źródeł OZE, dzięki czemu dostawy energii są nie tylko tańsze, ale także ekologiczne. Sytuacja taka byłaby niekorzystna dla większości odbiorców.  Udział w Programie DSR pozwala na uzyskać szybki dostęp do informacji o możliwościach awarii z wyprzedzeniem, co umożliwia przygotowanie wcześniej  działań dla zabezpieczenia procesów, produktów i  urządzeń.

DSR w ramach Rynku Mocy to mechanizm interwencyjny, który jest wykorzystywany wyjątkowo rzadko w nietypowych sytuacjach. W programie uczestniczą firmy o możliwości redukcji od 200 kW do kilkudziesięciu MW i każda z tych firm ma możliwość realnego wpływu na zapobieganie brakom podaży energii w systemie – mówi Jacek Misiejuk, prezes Enel X, wiodącego agregatora usług Demand Side Response w Polsce i na świecie. Dzięki udziałowi w Programie firmy wspierają stabilne działanie systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także ułatwiają integrację większej mocy źródeł OZE. Dodatkowo w ramach swego udziału w Programie mogą zarobić nawet do blisko 800 tysięcy złotych  przez za 4 lata za każdy MW mocy dyspozycyjnej. Nasi eksperci wspierają przedsiębiorstwa w ocenie możliwości redukcji, co jest możliwe dzięki naszemu doświadczeniu w wielu branżach.

Co to jest DSR?

Demand Side Response (DSR) oznacza czasową redukcję poboru mocy przez odbiorców energii, aby wspierać stabilne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Zgłaszając gotowość do redukcji poboru mocy w programie DSR firma może otrzymać atrakcyjne wynagrodzenie, gwarantując sobie wieloletnie przychody nawet do 2026 roku. Wezwania do redukcji poboru mocy zdarzają się bardzo rzadko. Z usług wiodącego agregatora DSR, jakim jest Enel X, korzysta w Polsce już ponad 300 klientów. W Programie może wziąć każdy klient posiadający moc redukcji na poziomie ok. 200-300 kW. Aby zrealizować redukcję poboru mocy klienci zazwyczaj: wyłączają część urządzeń/ oświetlenia, zmieniają nastawy temperatur w pomieszczeniach, dostosowują procesy produkcyjne czy też uruchamiają agregaty rezerwowe.

Enel X jest wiodącym agregatorem DSR w Polsce i na świecie.  Wieloletnie doświadczenie, eksperci wspierający klienta czy też centrum zarządzania operacyjnego działające 24h/7 to tylko niektóre przewagi Enel X. Czytaj więcej: www.enelx.pl

EiR

Ekorynek TV