Search
Close this search box.

Zobacz również:

8 na 10 Polaków chce produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu

Stena1Zdecydowana większość polskich konsumentów oczekuje, że kupowane przez nich produkty będą powstawały z materiałów z recyklingu. Chcą szerszej oferty tego rodzaju produktów, oczekują lepszego ich oznakowania, są też gotowi tak dostosować konsumpcję, by zmniejszyć swój wpływ na klimat. Takie są wnioski z najnowszego, międzynarodowego raportu Circular Voice przygotowanego przez Stena Recycling na podstawie badań konsumentów w pięciu krajach: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polsce. W badaniu udział wzięło ponad 5000 respondentów, w tym ponad 1000 nad Wisłą.

Raport Circular Voice, opracowany przez lidera branży gospodarowania odpadami i recyklingu Stena Recycling pokazuje, że polscy konsumenci na tle respondentów z pozostałych krajów, mają dużą wiedzę na temat produktów powstających z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. 80% ankietowanych Polaków uważa, że ważna jest szeroka oferta tego typu produktów, ułatwiających prowadzenie zrównoważonego stylu życia. 8 na 10 ankietowanych chciałaby, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach surowce z odzysku oraz aby tak powstające produkty były wyraźnie oznaczone. 65% przebadanych Polaków uważa, że produkty wytworzone z surowców pochodzących z recyklingu są tej samej jakości, co wyprodukowane z nowych materiałów.

Polscy konsumenci oprócz wyrażenia opinii na temat zrównoważonych produktów, deklarują podejmowanie konkretnych działań. 38% ankietowanych przyznało, że w ostatnim roku zrezygnowało z produktów lub usług, które nie powstały w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aż 70% ankietowanych zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę nawyków i dostosowanie konsumpcji tak, aby zmniejszyć wpływ na klimat. Jednocześnie ankietowani wskazują na przeszkody w kupowaniu produktów wykonanych z odzyskanych surowców. Dla co piątego Polaka jedną z barier są zbyt wysokie koszty, dla 28% badanych oferta tego rodzaju produktów jest zbyt mała, a 29% ankietowanych przyznało, że trudno jest zrozumieć, które produkty faktycznie powstały z odzyskanych materiałów. Co ciekawe, 41% uważa, że należałoby zakazać produkcji i sprzedaży towarów nienadających się do recyklingu.

 – W Stena Recycling wiemy, że zasoby Ziemi są ograniczone. Dlatego kierujemy się przekonaniem, że wszystkie materiały, który już są w obiegu powinny być ponownie wykorzystywane, także dzięki recyklingowi. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy konsumenci w Europie podzielają nasze ambicje. Dzięki przeprowadzonemu badaniu poznaliśmy bariery jakie widzą w tym obszarze oraz jakie mają nastawienie do materiałów z recyklingu. Bardzo interesujące jest to, że tak wiele osób uważa, że ważne jest, aby produkty były zrównoważone i aby używać materiałów z recyklingu.  Tak projektowane produkty to przyszłość a konsumenci są gotowi na zmiany razem z nami – mówi Fredrik Pettersson, Dyrektor Generalny Stena Recycling Sweden.

Obecnie przetwarzamy i ponownie używamy zaledwie 8,6% tego, co produkujemy. To oznacza, że co najmniej 90% wszystkich wydobywanych surowców jest przez nas marnowanych. Stąd wyniki raportu przeprowadzonego przez Stena Recycling mogą napawać optymizmem, bo tylko duża świadomość konsumentów oraz nacisk na producentów, mogą przyspieszyć konieczną transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej. Z przeprowadzonych przez Stena Recycling badań wynika zresztą, że według konsumentów za promowanie wykorzystania odzyskiwanych materiałów w produkcji, w największym stopniu powinny odpowiadać właśnie przedsiębiorstwa (33%) oraz konsumenci (24%). Według ankietowanych w raporcie Circular Voice na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazły się władze, wskazane przez 18% respondentów.

– Tam, gdzie inni widzą odpad, my skupiamy się na odzyskaniu surowców, z których można z powodzeniem wytworzyć nowe, wysokiej jakości produkty. Stena Recycling w Polsce od poand 20 lat zawraca materiały do obiegu, dając im nowe życie w kolejnych produktach. Wyniki międzynarodowego badania potwierdziły, że świadomość Polaków w tym obszarze jest na bardzo wysokim poziomie, często wyższym, niż w innych badanych krajach. To dobrze, bo tylko wspólne działania, przy połączeniu wysiłków biznesu i konsumentów przyniosą zamierzony, niezbędny efekt, w postaci budowania bardziej zrównoważonej przyszłości – mówi Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

Pięć istotnych wniosków z badania to:

– 8 na 10 Polaków uważa za ważne wykorzystanie przez producentów w produktach materiałów pochodzących z recyklingu

– 4 na 10 uważa, że wytwarzania produktów, których nie można poddać recyklingowi, powinno się zakazać

– 8 na 10 Polaków chce wyraźnego oznakowania produktów zawierających materiały z recyklingu.

– 63% chce dostosować swoją konsumpcję do stylu życia przyjaznego dla klimatu

– Polacy uważają, że biznes ma obowiązek zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

3 krótkie fakty o materiałach z recyklingu:

  1. Przykładem materiału, który bardzo dobrze nadaje się do recyklingu, jest aluminium, ponieważ jego produkcja jest bardzo energochłonna. Recykling pozwala zaoszczędzić 95% energii w porównaniu z produkcją nowego aluminium z boksytu.
  2. Recykling telefonu komórkowego pozwala zaoszczędzić tyle energii, że światło o mocy 9 W mogłoby świecić przez 206 dni.
  3. Stena Recycling intensywnie inwestuje w recykling baterii. Celem jest umożliwienie recyklingu do 98% baterii.

O badaniu

Dane zostały zebrane za pomocą panelu internetowego. Grupą docelową byli konsumenci w wieku 18-65 lat i starsi w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Polsce. Wyniki są ważone zmiennymi demograficznymi wieku i płci dla każdego kraju, aby uzyskać wyniki reprezentatywne dla całego kraju. W badaniu wzięło udział 5 091 respondentów. Odpowiedzi zostały podzielone według rynków, z 1 024 respondentami w Szwecji, 1 017 w Norwegii, 1 013 w Danii, 1 013 w Polsce i 1 024 w Finlandii.

Stena Recycling w Polsce

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Przetwarza wszystkie rodzaje odpadów w ramach kilku obszarów biznesowych: metali żelaznych i nieżelaznych, papieru i plastiku, elektroniki oraz odpadów niebezpiecznych i innych. Celem działań Stena Recycling jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów zmieszanych. We wszystkich działaniach firma kieruje się filozofią CARE – dbałości o Klientów, Pracowników, Biznes i Zasoby oraz Środowisko i Społeczeństwo. W Polsce Stena Recycling jest obecna od 20 lat. Współpracując z ponad 2000 przedsiębiorstw, przetwarza łącznie ponad 800 tys. ton odpadów w ciągu roku.

Stena Recyling na świecie

Stena Recycling prowadzi działalność w zakresie zarządzania odpadami i recyklingu w 160 zakładach w siedmiu krajach europejskich: Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Polsce, Niemczech i Włoszech. Każdego roku recyklingowi poddawanych jest sześć milionów ton odpadów pochodzących od około 100 000 klientów z różnych branż. Odzyskane materiały są następnie dostarczane jako wysokiej jakości surowce cyrkularne do odbiorców na rynku globalnym. Stena Recycling współpracuje z klientami na rzecz gospodarki cyrkularnej w ramach całego łańcucha wartości materiałów. Eksperci firmy pomagają przedsiębiorstwom wdrażać zrównoważone rozwiązania, które wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym. Działania z zakresu projektowania dla recyklingu, optymalizacji procesów i materiałów pomagają naszym klientom w osiąganiu neutralności klimatycznej i przechodzeniu na cyrkularne modele biznesowe.

 EiR

 

Ekorynek TV